Ακαρνανικά Νέα

Η ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, οι συνέργειες μεταξύ των πόλεων,  η ανταλλαγή καλών πρακτικών, ο τουρισμός, η πράσινη οικονομία και η Συνδεσιμότητα είτε με την ψηφιοποίηση είτε με τις μεταφορές και τις υποδομές βρέθηκαν στο επίκεντρο του τριήμερου συνεδρίου, από 16 έως 18 Μαΐου 2022, Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), υπό τον τίτλο “ΕΕ – Νεολαία πολιτιστική ανταλλαγή”, καθώς η Αλβανία ασκεί την τρέχουσα προεδρία του Φόρουμ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης εκπροσώπησε τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συμμετέχοντας, διαδικτυακά, ως ομιλητής  με θέμα “Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες ως μοχλός διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή Αδριατικής Ιονίου” (EUSAIR).

 «Είναι σημαντικό να βρίσκουμε αλλά και να ενισχύουμε πρωτοβουλίες και προγράμματα που αφενός ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής μας και ειδικά τους νέους/εες αλλά και ενώνουν τις κοινωνίες των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης με καινοτομία και ευρωπαϊκή προοπτική. Επίσης, το εν λόγω συνέδριο αποτελεί ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον της Στρατηγικής και τον ρόλο της στην αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.

Στη συνέχεια, ο κ. Ζαΐμης παρουσίασε τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που τρέχει η ΠΔΕ στον τομέα των πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών (SPARC, CREADIS3, CRAETIVE@HUBS) καθώς και την πρωτοβουλία CCRE-S3 (Πολιτιστικά και δημιουργικά περιφερειακά οικοσυστήματα -S3) στην οποία η ΠΔΕ είναι συν-επικεφαλής μαζί με την Περιφέρεια Αραγονίας και την Περιφέρεια Τοσκάνης κατέχοντας συντονιστικό ρόλο η CPMR. 

Παράλληλα, με αφορμή το γεγονός ότι το 2022 είναι το Έτος Νεολαίας της ΕΕ, στις συνεδρίες του Φόρουμ δόθηκε μεγάλη έμφαση στη συνεργασία της νεολαίας που διαβιεί στις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου.