Ακαρνανικά Νέα

Σήμερα, εκτός από τη θετική είδηση της έναρξης λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου στην Πάτρα, αυτό για το οποίο θα πρέπει να ερωτηθεί πρώτα και κύρια ο αρμόδιος Υφυπουργός για την Πολιτική Προστασία, κ. Χαρδαλιάς, η 6η ΥΠΕ και η Περιφερειακή Αρχή, είναι γιατί οι τρεις Νομοί της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υστερούν κατά πολύ από το πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης και 2ης δόσης και, κυρίως, τι σκοπεύουν να κάνουν για τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας όπου τα ποσοστά υστέρησης είναι τραγικά και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το εάν υπάρχει ο οποιοσδήποτε σοβαρός σχεδιασμός για αυτούς.

Οι αριθμητικοί είναι αμείλικτοι.

Η Αιτωλοακαρνανία υστερεί κατά 3.6% από το πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης (27% σχετική απόκλιση) και κατά 3.7% (55% σχετική απόκλιση) ως προς το ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης.

Η Αχαΐα υστερεί κατά 3.0% από το πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης (22% σχετική απόκλιση) και κατά 1.0% (14% σχετική απόκλιση) ως προς το ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης.

Η Ηλεία υστερεί κατά 3.5% από το πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης (26% σχετική απόκλιση) και κατά 2.1% (30% σχετική απόκλιση) ως προς το ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης.

Κύριοι της Κυβέρνησης και της Περιφερειακής Αρχής, σήμερα δεν είναι μέρα για πανηγυρισμούς, γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι είστε υπόλογοι απέναντι στους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Έστω και τώρα, υλοποιήστε έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό σχεδιασμό εμβολιασμού για τους πολίτες της Περιφέρειάς μας.

Διαμορφώστε, το ταχύτερο δυνατόν, αντίστοιχης δυναμικής εμβολιαστικά κέντρα σε Αγρίνιο και Πύργο.

Ημερομηνία: 10/04/2021

Μόνιμος Πληθυσμός Ελλάδας: 10.82 εκ

Μόνιμος Πληθυσμός Αιτωλοακαρνανίας: 210,802

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης: 13.3% (1,435,513)

Ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης στην Αιτωλοακαρνανία: 9.7% (20,526 δόσεις)

Διαφορά: 3.6%

Σχετική απόκλιση: 27%

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης: 6.8% (733,480)

Ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης στην Αιτωλοακαρνανία: 3.1% (6,442)

Διαφορά: 3.7%

Σχετική απόκλιση: 55%

Πηγές: data.gov.gr (Πλήθος εμβολίων 1ης και 2ης δόσης), ΕΛΣΤΑΤ (Μόνιμος Πληθυσμός, Απογραφή 2011)

Ημερομηνία: 10/04/2021

Μόνιμος Πληθυσμός Ελλάδας: 10.82 εκ

Μόνιμος Πληθυσμός Αχαΐας: 309,694

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης: 13.3% (1,435,513)

Ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης στην Αχαΐα: 10.3% (32,052 δόσεις)

Διαφορά: 3.0%

Σχετική απόκλιση: 22%

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης: 6.8% (733,480)

Ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης στην Αχαΐα: 5.8% (18,068)

Διαφορά: 1.0%

Σχετική απόκλιση: 14%

Ημερομηνία: 10/04/2021

Μόνιμος Πληθυσμός Ελλάδας: 10.82 εκ

Μόνιμος Πληθυσμός Ηλείας: 159,300

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης: 13.3% (1,435,513)

Ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης στην Ηλεία: 9.8% (15,561 δόσεις)

Διαφορά: 3.5%

Σχετική απόκλιση: 26%

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης: 6.8% (733,480)

Ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης στην Ηλεία: 4.7% (7,535)

Διαφορά: 2.1%

Σχετική απόκλιση: 30%