Ακαρνανικά Νέα

Με το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ενισχύει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για 700 περίπου οικογένειες, για τη σαιζόν 2021-2022.

Την σχετική απόφαση ένταξης της πράξης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος σε δήλωσή του, σημείωσε: «Η δυνατότητα δωρεάν φύλαξης και φροντίδας βρεφών και παιδιών που προσφέρεται σε οικογένειες μέσω του ΕΣΠΑ, αποτελεί μία πολύ σημαντική παρέμβαση κοινωνικής στήριξης. Ελπίδα και ευχή όλων μας είναι, η νέα σχολική περίοδος να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ομαλά. Και τα παιδιά μας, μικρά και μεγάλα, να μπορούν να βρίσκονται με ασφάλεια στις αίθουσες και τις αυλές των παιδικών σταθμών και των σχολείων».

Σημειώνεται πως η δράση αφορά στη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2021-2022, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

• Βρεφικοί Σταθμοί

• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

• Παιδικοί Σταθμοί

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του, που λαμβάνει από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (9033/16-7-2021).