Ακαρνανικά Νέα

Με ευρύτατη πλειοψηφία ψηφίστηκε, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη, για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2022. Σε αυτό προβλέπεται να  υλοποιηθούν με ταχύτατους ρυθμούς πάνω από 200 έργα υποδομών στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022, περιλαμβάνει έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, με την κατανομή πόρων κυρίως από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-(Εθνικό & Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) & Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. Οι εκτιμώμενες πιστώσεις ανέρχονται για το 2022 περίπου σε 112 εκ ευρώ και για τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες.

Το Tεχνικό Πρόγραμμα λογίζεται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την  έγκριση αυτού, το οποίο οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άρθρο 176 του Ν. 4555-2018).  Δηλαδή, συνιστά μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις αυτού, καθώς και με τις αντίστοιχες του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

«Πρόκειται για τεχνικά έργα που αφορούν τον πολίτη, την εξυπηρέτησή  και την ασφάλειά του, όπως συντήρηση οδικών δικτύων, ανακατασκευές,  αντιμετώπιση κατολισθήσεων και αποκατάσταση καθιζήσεων σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου καθώς και δημιουργία νέων υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κάθε περιοχής. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προχωρά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σημαντικά έργα», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.