Ακαρνανικά Νέα

Δωρεάν δειγματοληπτικός έλεγχος Rapid test Covid-19 την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 στην Κατούνα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσουν δειγματοληψία Rapid test στην αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου Κατούνας την Πέμπτη 24/3 από 9:30 έως 12:30.

Οι ανήλικοι μαθητές θα προσέρχονται με συνοδεία ενήλικα, που αν δεν είναι γονέας τους, θα πρέπει να έχουν έγγραφη συγκατάθεσή του γονέα για τη λήψη του τεστ, είτε με Υ.Δ. επικυρωμένη από ΚΕΠ, είτε Με Υ.Δ από το GOV.GR .

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.