Ακαρνανικά Νέα

Εγκρίθηκε νέα επένδυση για φωτοβολταϊκό στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας,εγκατεστημένης ισχύος 80 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 80 MW της εταιρείας με την επωνυμία «DALAST ΑΕ» στη θέση «Σαλτίνη», Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βονίτσης και Ξηρομέρου, της Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 80 MW, σε δύο τμήματα του ιδίου γεωτεμαχίου με έκταση για το τμήμα Α 378.657,41 τ.μ. και για το τμήμα Β 525.438,62 τ.μ που αποτελεί τμήμα ευρύτερου γεωτεμαχίου με εμβαδό 1.770.347,64 τ.μ., ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ο Γεώργιος Γιαννιώτης» (Φ.Ε.Κ. 2427/2019- Κέντρο Μελέτης, Ανάδειξης και Προστασίας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Συρράκου), στη θέση «Σαλτίνη», Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βονίτσης και Ξηρομέρου, της Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας.

Η εταιρεία εκμίσθωσης του χώρου, «DALAST ΑΕ», έχει λάβει άδεια παραγωγής Φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 80 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 80 MW.

Η δυναμικότητα του φωτοβολταϊκού σταθμού θα ανέρχεται σε 79.738 kWp. Θα χρησιμοποιηθούν 119.404 πλαίσια (119.404 x 670 Wp = 79.738 kWp). Η κάθε συστοιχία θα στηριχθεί με τη βοήθεια ανεξάρτητου συστήματος στήριξης επί του εδάφους. Στόχος του έργου αυτού, είναι η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το παραγόμενο ρεύμα θα διοχετεύεται στο εθνικό σύστημα υψηλής τάσης μέσω Γενικού Πίνακα AC προστασίας από υπερτάσεις και υπερεντάσεις. Στο σταθμό θα εγκατασταθεί σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας. Η εγκατάσταση θα είναι περιφραγμένη και θα διαθέτει σύστημα συναγερμού για την φύλαξη του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατά την φάση κατασκευής θα λάβουν χώρα οι εργασίες διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης, τα έργα στήριξης των βάσεων, τοποθέτηση των Φ/Β πάνελς, εκσκαφές καναλιών καλωδιώσεων, εγκαταστάσεις οικίσκων (isobox) τα οποία θα περιλαμβάνουν τους αντιστροφείς, τους Μ/Σ και τους πίνακες ΧΤ και ΜΤ, έργα περίφραξης γηπέδου, τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Κατά την φάση λειτουργίας θα γίνονται μόνο εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς η λειτουργία του συστήματος είναι αυτόματη και δεν χρειάζεται προσωπικό.

Για την κατασκευή και λειτουργία του Φ/Β πάρκου έχει γίνει η λήψη της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ρ.Α.Ε.

 ypodomes.com