Ακαρνανικά Νέα

Εικαστική έκθεση με τίτλο : «Διάλογοι στο εικαστικό παιχνίδι» (Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Τσάτσος Γιώργος & Ντούμας Νίκος) με έργα μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου φιλοξενείται από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 στο Κτίριο Χρυσόγελου, με την επιμέλεια του τομέα πολιτισμού της ΠΔΕ που επιδιώκει να φωτίσει κάθε νεανική δημιουργία και να μυήσει τα παιδιά σε ένα περιβάλλον με επικοινωνιακούς κώδικες που συνδέονται με την ψυχική ανάταση των συμμετεχόντων.
Το φιλοξενούμενο καλλιτεχνικό σχολείο από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του το σχολικό έτος 2019-2020, αγκαλιάστηκε από την κοινωνία του Μεσολογγίου, στελεχώθηκε με άξιο εκπαιδευτικό προσωπικό και σήμερα φοιτούν σε αυτό όχι μόνο παιδιά του ευρύτερου Δήμου Μεσολογγίου, αλλά και δεκάδες μαθητές από την Πάτρα, το Αγρίνιο και την Ναύπακτο που το επέλεξαν και επέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις του.
Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Τουρισμού Νίκος Κοροβέσης οι εκθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα δυνατό εργαλείο εκπαίδευσης και καλλιέργειας των παιδιών Παρακινώντας τα στη μάθηση, στην έρευνα, στην εποικοδομητική περιέργεια, στην ενίσχυση της συμβολικής επικοινωνίας μέσα από εικόνες και σύμβολα.