Ακαρνανικά Νέα

Την ένταξή του στην δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πέτυχε ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας με δύο έργα που αφορούν στην Δ.Ε. Παλαίρου αλλά και στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου.

Μάλιστα πριν λίγες ημέρες υπογράφηκε και η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία που ανέλαβε να ολοκληρώσει τα δύο αυτά σημαντικότατα έργα για τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας.

Σε ότι αφορά το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ το αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στη ΔΕ Παλαίρου, ο οποίος εξυπηρετεί αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η βελτίωση συνίσταται, στην διαπλάτυνσή του, με προτεινόμενο πλάτος ίσο με 4,50 περίπου μέτρα, κατασκευή υπόβασης και βάσης και τέλος ασφαλτόστρωση καθ όλο το μήκος και το πλάτος του με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.

Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων για την απορροή των ομβρίων υδάτων .

Ο δρόμος που προτείνεται να βελτιωθεί έχει συνολικό μήκος ίσο με 7 χιλιόμετρα και είναι χωματόδρομος .

Δύναμη Πολιτών: Συνεχίζουμε και υλοποιούμε έργα σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου μας.

Έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας.

Είμαστε δίπλα στους αγρότες και τους βοηθούμε με τις δράσεις μας να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις των εργασιών τους.