Ακαρνανικά Νέα

Για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η διακήρυξη περιλαμβάνει την μελέτη οριοθέτησης Ίναχου ποταμού, με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες ώστε μελετηθούν περίπου 16 χιλιόμετρα τμήματος ποταμού και να ωριμάσουν έργα σε επιλεγμένα τμήματα 5 χιλιομέτρων τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα πλημμυρών.

Σημαντικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη δρομολογούνται στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE- IP AdaptInGR.

Με συντονισμένες ενέργειες έχουν ήδη ετοιμαστεί τα πλήρη σχέδια υλοποίησης για τρεις πιλοτικές δράσεις και παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη όλων των τευχών δημοπράτησης ώστε το αμέσως επόμενο διάστημα να δρομολογηθούν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί μετά και την υπογραφή των σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν ξεκινήσει με τους αντίστοιχους Δήμους. Ήδη εγκρίθηκε η πρώτη προγραμματική με το Δήμο Δυτικής Αχαΐας για εργασίες που θα γίνουν στο χερσαίο τμήμα της ακτής του Καλαμακίου.

Ειδικότερα, για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η διακήρυξη περιλαμβάνει την μελέτη οριοθέτησης Ίναχου ποταμού, με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες (υδραυλικών έργων, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) ώστε μελετηθούν περίπου 16 χιλιόμετρα τμήματος ποταμού και να ωριμάσουν έργα σε επιλεγμένα τμήματα 5 χιλιομέτρων τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα πλημμυρών.

Για την Π.Ε. Αχαΐας, η προκήρυξη θα αφορά την κατασκευή έργων στον θαλάσσιο χώρο και σε στο χερσαίο τμήμα της ακτής του Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας με κατασκευή ύφαλων προβόλων και τεχνητή αναπλήρωση – εμπλουτισμό της ακτής. Ήδη η Οικονομική Επιτροπή έχει εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Δυτικής Αχαΐας ώστε να επισπευστεί η υλοποίηση έργων.

Επίσης, για την Π.Ε. Ηλείας, η προκήρυξη θα αφορά σε Δασοτεχνική Μελέτη Σχεδίου Αντιπυρικής προστασίας και προμήθεια-κατασκευή πυροφυλακείου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Περιστερίου και Γερακίου.

Οι τρεις πιλοτικές δράσεις έχουν συνολικό προϋπολογισμό 720.000,00€. Η καθεμία είναι προσανατολισμένη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕ.Σ.Π.Κ.Α) της ΠΔΕ και λαμβάνει υπόψη τομείς τρωτότητας στους οποίους είναι ευάλωτη η κάθε επιλεγμένη περιοχή. Για την δρομολόγησή τους, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι σε συνεννόηση με τον συντονιστή του έργου (ΥΠΕΝ), τον υπεύθυνο εταίρο για τις Πιλοτικές Δράσεις και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιάννης, αναφέρει: «Η υλοποίηση πρωτοπόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί αυξημένη πρόκληση για εμάς, καθώς τα έργα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν τον οδηγό για τα επόμενα». «Αποκτούμε πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία ,επιταχύνοντας παράλληλα περιβαλλοντικά έργα που θα ωφελήσουν τις τοπικές κοινωνίες».