Ακαρνανικά Νέα

Ο ρόλος του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας, μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, θα βρεθεί στο επίκεντρο της ημερίδας που διοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Porto Rio, στην Πάτρα.

Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία ως προς τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας,  που τίθεται σε λειτουργία έπειτα από την υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη και τον ανάδοχο του έργου. Φορέας υλοποίησης (δικαιούχος) είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με σκοπό  την ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, ο ΜΣΕ παρέχει μία σειρά υπηρεσιών και καινοτόμων εφοδίων σε κάθε επιχειρηματία αλλά και δυνητικό επενδυτή στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τεκμηριωμένη πληροφόρηση, εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καινοτόμα υλικά, αλλά και με τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, oι επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης, το οποίο αποτελεί πρωτοποριακή δράση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σημειώνεται ότι στην ημερίδα θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα μελετών και ερευνών που ολοκληρώθηκαν και αφορούν την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων και θα μεταδοθεί με live streaming δια των ακολούθων συνδέσμων:

  • YouTube ΠΔΕ
  • Facebook ΠΔΕ

https://www.facebook.com/events/2700907616871378