Ακαρνανικά Νέα

Το «Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στη Δυτικής Ελλάδα 2020-2040» θα παρουσιάσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο), τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00.


Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης για την άμεση παραγωγική και οικονομική ανάταξη της Δυτικής Ελλάδας στον μεταποιητικό τομέα και την εφοδιαστική αλυσίδα, σε συνάρτηση με τον πρωτογενή τομέα που αλληλοτροφοδοτείται από τους κλάδους της βιομηχανίας και των logistics.


Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, το οποίο απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων με οργανωμένη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των χώρων υποδοχής βιομηχανιών.


Σημειώνεται ότι στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι περιοχές που ενδείκνυνται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.


*Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί βάσει των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων ενώ θα μεταδοθεί απευθείας με live – streaming διά των ακολούθων συνδέσμων:
• YouTube Live: https://www.youtube.com/watch?v=34O4JDwe2Ik
• Facebook Live: https://www.facebook.com/events/939736163634787