Ακαρνανικά Νέα

Την ένταξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο νέο δίκτυο Δήμων και Περιφερειών για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMATTICA αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρου Δημητρογιάννη. Συγκεκριμένα,  εγκρίθηκε ο σκοπός, η συμμετοχή στο δίκτυο, καθώς και το σχετικό καταστατικό.

To CLIMATTICA είναι ένα πολύ-συμμετοχικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών των δυνητικών εταίρων, που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή, τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.

Στόχος του Δικτύου CLIMATTICA® είναι να αποτελέσει ένα κέντρο δημόσιας διαβούλευσης που θα ενισχύσει το διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΤΑ, κοινωνία των πολιτών, φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εμπειρογνώμονες κ.α.). Μεταξύ άλλων, θα παρέχει συμβουλευτική, επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη στα μέλη του για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής που θα καταθέτει στους αρμόδιους φορείς σε όλα τα επίπεδα, θα προωθεί καινοτόμες συμπράξεις μεταξύ φορέων και θα υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Στο συγκεκριμένο δίκτυο, πλην της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετέχουν επίσης οι Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και μεγάλος αριθμός Δήμων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχώς αυξάνεται.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημητρογιάννης ανέφερε σχετικά:  «Η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολυσύνθετο και πολύπλευρο αντικείμενο που ήδη βιώνουμε τις επιπτώσεις της. Για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση κάθε μέσου και εργαλείου προκειμένου να θωρακιστούμε σε γνώση και επιχειρησιακή ικανότητα για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι διαπεριφερειακές συνεργασίες είναι για εμάς στρατηγική επιλογή, προκειμένου να αποκτήσουμε κάθε απαραίτητη μέθοδο αλλά και μέσα, ώστε να προασπίσουμε τις τοπικές κοινωνίες από τις επερχόμενες προκλήσεις. Για αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που στήριξαν την πρότασή μας».