Ακαρνανικά Νέα

Μείζονα και καίρια ζητήματα για την Περιφέρεια απασχόλησαν την συνεδρίαση της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας  Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Ειδικότερα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) 2021-25. Αποτελεί το Περιφερειακό σκέλος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, και το οποίο εγκαινιάζει τον μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό στην αξιοποίηση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους για παραγωγική ανάταξη, ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και  κοινωνική συνοχή, εισάγει μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος τη μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία με την υπαγωγή των παρεμβάσεων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει 6 βασικούς άξονες:

  • Ενίσχυση συνθηκών ισόρροπης ανάπτυξης και προσβασιμότητας
  • Κοινωνική και Ανθεκτική Δυτική Ελλάδα με έμφαση στον πολίτη
  • Καινοτομία, Αειφορία και Ανταγωνιστικότητα
  • Ανάδειξη των κρυφών αναπτυσσόμενων πλεονεκτημάτων του παραγωγικού περιβάλλοντος, όπως τουρισμό και πολιτισμό
  • Σύγχρονα μέσα και ψηφιακός μετασχηματισμός για την διαμόρφωση νέου μοντέλου περιφερειακής διακυβέρνησης
  • Διαμόρφωση Περιφερειακής συνείδηση

Παράλληλα, προβλέπονται πέντε αναπτυξιακοί στόχοι, που αφορούν την Έξυπνη Ανάπτυξη, την Πράσινη Ανάπτυξη, την Κοινωνική Ανάπτυξη, την Ανάπτυξη Υποδομών και την Εξωστρέφεια.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έχει συνολικό προϋπολογισμό 271 εκατ ευρώ, και με την υλοποίησή του αναμένεται να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα όπως στην ανθρώπινη υγεία, στα ύδατα, στη διαχείριση των αποβλήτων, στην ενέργεια και στην πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε σχετικά κατά τη συνεδρίαση: «Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανασύνταξη της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία συνθηκών ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, με ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με παράλληλη προστασία και ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου».

 Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, έρευνας και Καινοτομίας και  μέλος της Επιτροπής Φωκίων Ζαΐμης επεσήμανε  ότι «το τετραετές Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχωρά με εντατικούς ρυθμούς με πάνω από 310 ενταγμένα έργα και περίπου 1,2 δις ευρώ προϋπολογισμό, με στόχο να πλησιάσουμε σε αυτό το Τετραετές Πρόγραμμα περίπου 1,8 δις ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΠΑ), το ΕΣΠΑ, τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, οι πόροι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο του Τετραετούς Προγράμματος θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου θα γίνει περαιτέρω ανάλυσή του».

Επιπλέον, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν τα πρόσθετα αντιπλημμυρικά  έργα κατά της Ιόνιας Οδού, και ειδικότερα στο τμήμα από Αντίρριο έως Κεφαλόβρυσου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη συντόμευση της  κατασκευή τους, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.

Τέλος, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας 2021-25, καθώς και για σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς της ενέργειας, του πρωτογενούς τομέα και των κατασκευών.