Ακαρνανικά Νέα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ανακατασκευή του κτιρίου του Κέντρου Νεότητας, έπειτα από 2 χρόνια δικαστικής διαμάχης που καθυστέρησε το έργο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την σύμβαση για «Μελέτη και κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα».

Η σύμβαση θα υπογραφεί τις προσεχείς ημέρες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον δεύτερο μειοδότη που αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, ενώ ο προϋπολογισμός της ανακατασκευής είναι 1.840.000 με ΦΠΑ.
Αναλυτικά το χρονικό του διαγωνισμού για την μελέτη και κατασκευή του Κέντρου Νεότητας έχει ως εξής:

 Νοέμβριος 2019: ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, προέβη σε δωρεά των τευχών δημοπράτησης τα οποία σε συνεργασία με τον τότε Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Βασίλη Χρυσικόπουλο, έγιναν αποδεκτά από τη Σύγκλητο.
 Φεβρουάριος 2020: επετεύχθη η έγκριση του κτιριολογικού από το Υπουργείο Παιδείας.
 Ιούλιος 2020: επετεύχθη μία πολύ σημαντική απόφαση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ που έδωσε τη δυνατότητα να δημοπρατηθεί το έργο με το σύστημα της μελετοκατασκευής.
 Αύγουστος 2020: το Τεχνικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου ενέκριναν τους όρους του διαγωνισμού.
 Δεκέμβριος 2020: εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
 Φεβρουάριος 2021: δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός.
 Ιούλιος 2021: αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος.
 Ιούλιος 2021-Νοέμβριος 2022: ο δεύτερος μειοδότης υπέβαλε προσφυγή. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και στη συνέχεια στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, το οποίο αποφάσισε να αναπέμψει εκ νέου την υπόθεση στην ΑΕΠΠ για νέα νόμιμη κρίση.
 Νοέμβριος 2022: εκδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου της μελέτης και της ανακατασκευής του πρώην Κέντρου Νεότητας.
 Νοέμβριος 2022-Φεβρουάριος 2023: ο δεύτερος μειοδότης κλήθηκε να υποβάλει τα δικαιολογητικά τα οποία έλεγξε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη συνέχεια το Πρυτανικό Συμβούλιο κατακύρωσε το διαγωνισμό και η σύμβαση προχώρησε για προσυμβατικό έλεγχο.
 Μάρτιος 2023: η διαδικασία στο σύνολό της αποστέλλεται για προσυμβατικό έλεγχο στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κέρκυρα.
 Απρίλιος 2023: η σύμβαση εγκρίνεται και θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, ανέφερε:
«Επιτέλους, έπειτα από 3 χρόνια, το μεγαλύτερο διάστημα των οποίων χάθηκε σε δικαστικές διαμάχες, προδικαστικές προσφυγές και, ως αποτέλεσμα αυτών, σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, όχι μόνο έχουμε ανάδοχο από το διαγωνισμό για τη μελέτη και κατασκευή του Κέντρου Νεότητας, αλλά βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης ώστε να αρχίσει η υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα υπάρχει πρόοδος και στο θέμα της δημιουργίας φοιτητικής εστίας.
Ένας αγώνας που ξεκίνησε το 2019 συνεχίζεται: συνεχίζουμε να διεκδικούμε τη λειτουργία τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα. Εκτός από τις επαφές που είχα στο Υπουργείο και στο Μέγαρο Μαξίμου, πρόσφατα απέστειλα και επιστολή γι’ αυτό το θέμα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζουμε να πιέζουμε έμπρακτα προς όλες τις κατευθύνσεις, συνεχίζουμε δυναμικά να διεκδικούμε για τη Λευκάδα ένα πανεπιστημιακό τμήμα με σύγχρονο ακαδημαϊκό αντικείμενο, ελκυστικό για τους φοιτητές και με αντιστοίχιση στην αγορά εργασίας.»