Ακαρνανικά Νέα

Εννέα οικισμοί της Λευκάδας που έχουν χαρακτηριστεί ως «λευκές περιοχές» λόγω της αδυναμίας κάλυψης από το υφιστάμενο δίκτυο για τη λήψη τηλεοπτικού σήματος αποκτούν πρόσβαση στα κανάλια εθνικής εμβέλειας, αλλά και σε περιφερειακά εφόσον προσφέρονται από τον πάροχο, όπως είχε προαναγγείλει με δελτίο τύπου ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς τον Φεβρουάριο 2021, έπειτα από συναντήσεις του με την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και επικοινωνία με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Αθανάσιο Στάβερη.

Ο Βουλευτής είχε ζητήσει τότε τη συνδρομή του Υπουργείου για την πλήρη κάλυψη του Νομού, εξασφαλίζοντας τη διαβεβαίωση της ηγεσίας για την συμπερίληψη των «λευκών περιοχών» της Λευκάδας σε πρόγραμμα επιχορήγησης δορυφορικής τηλεόρασης.

Στη Λευκάδα το πρόγραμμα αφορά τους οικισμούς Βασιλική, Δράγανο, Πανωχώρι Δραγάνου, Κομηλιό, Μαραντοχώρι, Σύβοτα, Γένι, Πόρο και Επισκοπή Καλάμου και επιδοτεί την αγορά εξοπλισμού και τη συνδρομή δορυφορικής τηλεόρασης για 8 χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι των συγκεκριμένων οικισμών μπορούν μέχρι τις 15 Ιουλίου να αιτηθούν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα με μία απλή ψηφιακή αίτηση στη σελίδα white-areas.gov.gr, χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών. Πολίτες που δεν μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ προσκομίζοντας μόνο την ταυτότητά τους και τον ενδεκαψήφιο Αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί λαμβάνουν voucher το οποίο παρουσιάζουν στην Cosmote που παρέχει τον εξοπλισμό και ενεργοποιεί τη σύνδεση.

Οι περιοχές επελέγησαν σύμφωνα με τον χάρτη κάλυψης που έχει διαμορφωθεί έπειτα από κατά τόπους μετρήσεις σήματος. Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρχει πρόβλημα σε περιοχές πλην των καθορισμένων, ο εκπρόσωπος της περιοχής αυτής, σε επίπεδο τοπικής κοινότητας ή Δήμου, μπορεί να κάνει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου η περιοχή να ενταχθεί στον κατάλογο. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία αποφασίζει για την ένταξη στο πρόγραμμα αφού κάνει τις σχετικές μετρήσεις.

Σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα ύψους 25 εκ. ευρώ αφορά συνολικά 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς. Επισημαίνεται ότι με απόφαση της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο αριθμός των δικαιούχων νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 492 (από 3.587 δικαιούχους σε 4.079), ενώ το πρόγραμμα επεκτάθηκε από 2 έτη που προβλεπόταν αρχικά, σε συνολικά 8 έτη.

   Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής δήλωσε:

  «Ένα ακόμα αίτημα αρκετών οικισμών, κυρίως στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές  της Λευκάδας που δεν είχαν τηλεοπτικό σήμα, ικανοποιείται. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον η κατοικία τους βρίσκεται σε «λευκή περιοχή», μπορούν χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς μετακινήσεις να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνεται όμως η δυνατότητα κατάθεσης μέσω ΚΕΠ.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν δωρεάν τον εξοπλισμό και τη συνδρομή στην τηλεόραση της Cosmote για 8 χρόνια. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η Κυβέρνηση, αποφασιστικά και αποτελεσματικά, διασφαλίζει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη στην ελεύθερη πρόσβαση στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση, για όλους. Καλώ τους πολίτες των συγκεκριμένων χωριών, άμεσα να σπεύσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να επωφεληθούν από αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα».