Ακαρνανικά Νέα

Συναντήσεις στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, για τα νέα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg), στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται για την περίοδο 2021-2027 έντεκα επιμέρους διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα.

Ο Βουλευτής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI «Ελλάδα-Αλβανία», ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με την Αλβανία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VI «Ελλάδα-Αλβανία», θα  αφορά 3 Δήμους από την Ελλάδα (έναν από τα Ιόνια Νησιά, έναν από την Ήπειρο και έναν από τη Δυτική Ελλάδα) και 2 φορείς από την Αλβανία. Έπειτα από τις συναντήσεις, ο Βουλευτής εξασφάλισε τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο εν λόγω πρόγραμμα. Το προσεχές διάστημα θα δημιουργηθεί εταιρικό σχήμα μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, προκειμένου να προσδιοριστεί συγκεκριμένα το αντικείμενο και οι δράσεις.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για το σύνολο των συμμετεχόντων είναι 1.800.000 ευρώ, με το 80% να προέρχεται από ευρωπαϊκά χρήματα και το 20% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων, μέτρα για την προώθηση πράσινων υποδομών, την ενίσχυση των συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ενώ στα Ιόνια Νησιά μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης νερού.

Επισημαίνεται ότι σε περιφερειακό επίπεδο, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μαζί με τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI «Ελλάδα – Ιταλία» και τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο περιλαμβάνει δύο υποέργα, ένα για τον πολιτισμό και ένα για τον τουρισμό, καθένα με προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ.