Ακαρνανικά Νέα

Ομιλία για το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πριν αυτό υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Βουλευτής τόνισε ότι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο σύγκλισης και συμφωνίας, καθώς πρόκειται για τη μέγιστη ευκαιρία αλλαγών στο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας και για την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η στείρα κριτική και άρνηση δεν συνιστούν θετική συνεισφορά.

Ανέφερε ότι η βασική ιδέα πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι η ανάδειξη πολλαπλασιαστικού οφέλους από τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα για τη χώρα μας, ο οποίος βασίζεται σε ένα μοντέλο τριπλής χρηματοδότησης:

– επιδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε επενδυτικά σχέδια.

– τοποθέτηση κεφαλαίων από τους ίδιους τους επενδυτές.

– η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου μέσω των τραπεζών, εφόσον τηρούνται  

  οι άλλες δύο προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, τόνισε ο Βουλευτής, η Κυβέρνηση επιτυγχάνει αύξηση των διαθέσιμων προς επένδυση κεφαλαίων από το αρχικό ποσό των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης  και, το κυριότερο, σημαντική αύξηση του ΑΕΠ.

Επεσήμανε επίσης ότι το σχέδιο αυτό δεν αφορά μόνο την οικονομία και τις επιχειρήσεις, αφού η μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε, χρηματοδοτεί τόσο τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών, όσο και τα ευρυζωνικά δίκτυα όπου η βελτίωση της ταχύτητας και η αναβάθμισή τους θα ωφελήσουν κάθε Έλληνα πολίτη που χρησιμοποιεί υπηρεσίες του διαδικτύου.

Τόνισε ότι δεν αποκλείονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφού στον δεύτερο άξονα για την ψηφιακή μετάβαση έχουν προϋπολογιστεί 375 εκατομμύρια ευρώ για την ένταξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία ώστε να αναπτύξουν υποδομές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και πληρωμών,  να αναβαθμίσουν τα δίκτυα τηλεργασίας και να διαμορφώσουν υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ταυτόχρονα, ανέφερε, δημιουργείται η ανάγκη να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι πόροι του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης, των δεξιοτήτων των εργαζομένων και της κοινωνικής συνοχής, κάτι που γίνεται από τον τρίτο άξονα. Προκειμένου να μην αποκλειστεί κανείς από την αγορά εργασίας, εφαρμόζεται μία νέα στρατηγική, με ολοκληρωμένα προγράμματα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, με προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με την πρόσθετη καινοτομία τη συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων αυτών των προγραμμάτων, οι οποίοι μάλιστα θα αμείβονται ανάλογα με την αμοιβή των καταρτιζομένων, ενώ η πιστοποίηση απόκτησης δεξιοτήτων θα γίνεται από τρίτους φορείς. Ταυτόχρονα, τόνισε ο Βουλευτής, θα χρηματοδοτηθεί η στρατηγική ενεργητικής απασχόλησης ύψους 0,5 δις ευρώ με προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους.

Τέλος, ο Βουλευτής ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσουμε επενδύσεις στη χώρα μας και να αυξήσουμε το όφελος που θα υπάρχει από επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Μαρίνα στο Βλυχό, η οποία δεν θα υλοποιηθεί μεν με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούν, όμως, να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες της με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Καββαδάς ανέφερε:

«Η χώρα δεν θα έχει άλλες τέτοιες ευκαιρίες στο μέλλον. Είναι χρήσιμο όχι μόνο να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, αλλά και να διδαχθούμε από λάθη του παρελθόντος στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Γι΄ αυτό χρειάζεται επιτελικό κράτος και πολιτική βούληση, ώστε να μην πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ και οι πόροι του Ταμείου  να μετατραπούν άμεσα και αποτελεσματικά σε χειροπιαστό όφελος για την ελληνική κοινωνία. Με τη σωστή αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης η Ελλάδα την επόμενη μέρα θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης,σε τροχιά προόδου και ευημερίας. Θα μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα.»