Ακαρνανικά Νέα

Δύο προτάσεις για ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στη Λευκάδα με νέο ακαδημαϊκό αντικείμενο κατέθεσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Υπουργείο Παιδείας, με απόφαση της Συγκλήτου.
Η μία πρόταση συντάχθηκε από τα μέλη ΔΕΠ του υφιστάμενου Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την ίδρυση Τμήματος Ναυτιλίας και Διοίκησης Υπηρεσιών. Φιλοδοξεί να συνδέσει το στοιχεία καινοτομίας των θεμάτων διοίκησης υπηρεσιών, αναφορικά με τον τουρισμό, την ψηφιακή οικονομία, την αλυσίδα τροφοδοσίας και την χρηματοοικονομική, με την θαλάσσια οικονομία σε επίπεδο έρευνας, διδασκαλίας και κριτικής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες τις κοινωνίας για βιώσιμη νησιωτική ανάπτυξη.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω πρόταση για μετεξέλιξη του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης κριθεί ως μη βιώσιμη, και προκειμένου να λειτουργήσει Τμήμα στη Λευκάδα, η Σύγκλητος του Ιόνιου Πανεπιστημίου εισηγείται την ίδρυση Τμήματος Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής με προσανατολισμό τη Συμπεριληπτική, την Ενταξιακή, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες.


Πρόκειται για ένα μοναδικό παιδαγωγικό τμήμα, που απαντά σε σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου, το οποίο θα εκπαιδεύει επιστήμονες-παιδαγωγούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλους και νηπιαγωγούς), στο πεδίο της ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης, της ειδικής αγωγής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, καθώς και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών.
Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής δήλωσε:
«Όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έχω σταματήσει ούτε λεπτό να συνεργάζομαι με το Υπουργείο Παιδείας και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να βρεθεί μία βιώσιμη λύση για τη λειτουργία πανεπιστημιακού τμήματος στη Λευκάδα. Στόχος σε αυτό το στάδιο ήταν να βρεθούν εκείνες οι προτάσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στα ακαδημαϊκά κριτήρια και τα κριτήρια σκοπιμότητας που έχουν θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και το Υπουργείο.
Έπειτα από πολλή μελέτη και προσπάθεια, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο στηρίζει από την αρχή τη λειτουργία Τμήματος στη Λευκάδα, αποφάσισε να καταθέσει δύο προτάσεις, οι οποίες πιστεύω και ελπίζω ότι θα μας φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφορούν σύγχρονα αντικείμενα, πρωτότυπα, με ζήτηση τόσο από τους φοιτητές όσο και στην αγορά εργασίας.
Τώρα πλέον οι αποφάσεις ανήκουν στην ΕΘΑΑΕ και στο Υπουργείο Παιδείας.
Όμως δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Δουλεύουμε σε πολλά μέτωπα: νέο ακαδημαϊκό αντικείμενο, ανακατασκευή του κτιρίου του Κέντρου Νεότητας, ενέργειες για την κατασκευή Φοιτητικής Εστίας. Παλεύουμε για ένα και μόνο αποτέλεσμα: την ίδρυση και λειτουργία ενός βιώσιμου και ελκυστικού Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Λευκάδα.»