Ακαρνανικά Νέα

Υπέρ της δημιουργίας υποθαλάσσιας σήραγγας για τη ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας γνωματεύει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με έγγραφό της προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη η συνολική συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στον Προκαταρκτικό Σχεδιασμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, η οποία καταλήγει στην εναλλακτική λύση της υποθαλάσσιας, καθώς και η Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, που επίσης προκρίνει την υποθαλάσσια ζεύξη.

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών αξιολογεί ως πλέον κατάλληλη την παραλλαγή που ακολουθεί τη χάραξη και τη μέθοδο της υποθαλάσσιας, με μοναδική διαφοροποίηση την περιοχή διέλευσης από τη λιμνοθάλασσα του Αβλαίμονα, όπου αντί του χαμηλού επιχώματος συνιστάται η βελτίωση του εδάφους με χαλικοπασσάλους, όπως προβλέπεται στο Σχεδιασμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων.

Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής δήλωσε:

«Όπως είχα ενημερώσει σε πρόσφατο δελτίο μου, έπειτα από τη συνάντησή μου με το Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Καραγιάννη, με τον οποίο συζητήσαμε τις εξελίξεις του έργου, ήμουν ενήμερος ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος συγκέντρωνε τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις, εκ των οποίων η πιο σημαντική ήταν του Υπουργείου Υποδομών.

Σήμερα, έπειτα από επικοινωνία που είχα εκ νέου με τον Γενικό Γραμματέα, ενημερώθηκα ότι η γνωμάτευση έφτασε στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, και τάσσεται υπέρ της υποθαλάσσιας. Βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας. Συνεχίζουμε, διεκδικούμε και κερδίζουμε, βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών της Λευκάδας, οραματιζόμαστε και δημιουργούμε μεγάλες υποδομές για ένα καλύτερο αύριο.»