Ακαρνανικά Νέα

Ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας Θανάσης Καββαδάς, στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ο Βουλευτής σχολίασε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού που επιβεβαιώνει την κορυφαία πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχύτητα στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών, τονίζοντας ότι ήδη στον συγκεκριμένο τομέα οι Έλληνες πολίτες έχουν δει τη διαφορά, αφού απολαμβάνουν ψηφιακές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πριν δύο χρόνια θα ήταν αδιανόητο ακόμα και να τις σκεφτούν.

Τόνισε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο τα προηγούμενα χρόνια κατέγραψε χαμηλό δείκτη αποτελεσματικότητας ως προς την εφαρμογή του, αλλά και ως προς το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφέροντας ότι είμαστε από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, κάτι που πρέπει να αλλάξει, επεσήμανε δε ότι αυτό επιτυγχάνεται με το νομοσχέδιο, με το οποίο απλοποιούνται και ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες στο βασικό πεδίο των συναλλαγών των πολιτών με το Κτηματολόγιο,  αντιμετωπίζονται παθογένειες και επιταχύνονται οι διαδικασίες κτηματογράφησης.

Σχολίασε ότι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή, συνδυάζεται με μια εξόχως χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, κατά την οποία υποβάλλεται δήλωση από τον πολίτη, ακολουθεί έλεγχος νομιμότητας, γίνεται ανάρτηση των στοιχείων του, έπονται οι ενστάσεις, πραγματοποιείται εξέταση των ενστάσεων από τις επιτροπές, γίνεται αναμόρφωση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και τέλος, εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία – διαδικασίες που κρατούσαν έως και 4 χρόνια!

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, ανέφερε, ο χρόνος αυτός μειώνεται κατά το ήμισυ, αφού αλλάζει πλήρως και απλοποιείται η διαδικασία ώστε, όταν υπάρχει πρόβλημα, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης μετά την ανάρτηση. Επομένως, αμέσως μετά την ανάρτηση οι εκτάσεις θα μπορούν να ενταχθούν στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, χωρίς να περιμένουν οι πολίτες χρόνια για να εξεταστούν όλες οι ενστάσεις. Παράλληλα, ανέφερε, το Γραφείο Κτηματογράφησης θα διορθώνει όσα σφάλματα μπορεί πρόδηλα και μη πρόδηλα και αναμορφώνει τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα, ενώ όσο οι επιτροπές εξετάζουν διαφορές, παράλληλα εκδίδεται πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και προχωρούν οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία.

Τόνισε ότι για τα ακίνητα που υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την ύπαρξη δικαιωμάτων ιδιωτών θα συντάσσονται εκθέσεις και θα διαβιβάζονται στις επιτροπές επίλυσης υποθέσεων κτηματογράφησης, ώστε οι αμφισβητήσεις καταγράφονται στο κτηματολογικό φύλλο κι έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγώ. Η διεκδίκηση δηλαδή καταγράφεται, αλλά παράλληλα μπορούν να προχωρούν οι δικαιοπραξίες.

Επιπλέον, ανέφερε ότι με την επιτάχυνση στη λειτουργία του Κτηματολογίου επιτυγχάνεται η άμεση πρόσβαση πολιτών, δικηγόρων, μηχανικών και συμβολαιογράφων στα κτηματολογικά στοιχεία, ώστε χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα θα διευκολυνθούν, μαζί με εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα παντού 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς ουρές στις υπηρεσίες, χωρίς περιττά έξοδα, εύκολα και γρήγορα. Τόνισε μάλιστα ότι πιστοποιητικά και κάθε είδους στοιχεία και έγγραφα θα μπορεί ο πολίτης να τα πάρει εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η παρουσία και η επίσκεψη στην υπηρεσία.

Επεσήμανε ότι αυτό μέχρι τώρα αφορούσε μόνο στο 35% της επικράτειας γιατί μόνο εκεί έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, ενώ πλέον, οι ρυθμίσεις θα αφορούν ακίνητα στο σύνολο της χώρας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Λευκάδα, όπου η νέα κτηματογράφηση έχει προχωρήσει πολύ καλά και η συλλογή δηλώσεων έχει ξεπεράσει το 100% των εκτιμώμενων δικαιωμάτων, οπότε τα οφέλη από τις ρυθμίσεις θα είναι άμεσα.

Στη συνέχεια, ο Βουλευτής αναφέρθηκε σε επιπλέον διευκολύνσεις που θεσπίζει το νομοσχέδιο, και συγκεκριμένα:

  1. Παράταση, που δόθηκε έγκαιρα, πέντε μήνες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, έως 31 Δεκεμβρίου 2022, για να γίνουν διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές, κάτι που έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 όλα τα ακίνητα που είχαν καταγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη θα περιέρχονταν στο ελληνικό Δημόσιο. Κάλεσε μάλιστα τους Λευκαδίτες να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα παράταση για να λύσουν τυχόν προβλήματα με τα ακίνητά τους και να τα δηλώσουν, ώστε να διασφαλίσουν την ιδιοκτησία τους μέσω της κτηματογράφησης και να μην εμπλακούν σε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες αργότερα.
  2. Πρόβλεψη ότι το βάρος της απόδειξης της κυριότητας των ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη θα το έχει πλέον το Δημόσιο. Επιπλέον, το Δημόσιο έχει υποχρεωτική προθεσμία εξήντα ημερών για να απαντήσει στην αίτηση διόρθωσης αγνώστου, ενώ έως σήμερα δεν υπήρχε κανένα χρονικό πλαίσιο.
  3. Θέσπιση διαδικασίας διαμεσολάβησης. Οι πολίτες μπορούν να επιχειρήσουν να λύσουν τις διαφορές τους με διαμεσολάβηση πριν προσφύγουν στα δικαστήρια, κάτι που σημαίνει λιγότερα έξοδα και λιγότερο χρόνο.
  4. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών στις οποίες οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν, αν ο προϊστάμενος ενός κτηματολογικού γραφείου αρνείται την καταχώρηση μιας πράξης ή απορρίπτει μια αίτηση διόρθωσης.
  5. Θέσπιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου, που απλοποιεί και ψηφιοποιεί όλες τις διαδικασίες για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου. 17 πιστοποιητικά ψηφιοποιούνται, που σήμερα πρέπει να αναζητηθούν και να εκδοθούν από διάφορες υπηρεσίες σε έντυπη μορφή,

Τόνισε ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα μηδενίσουν την ταλαιπωρία και τη γραφειοκρατία στις αγοραπωλησίες ακινήτων, κάτι που με τη σειρά του σημαίνει, εκτός των άλλων, και προσέλκυση επενδύσεων, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα έπειτα από δέκα χρόνια κρίσης και ενάμιση χρόνο πανδημίας.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για την επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων των δήμων που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και περιέρχονται αυτοδικαίως στους δήμους, σχολιάζοντας ότι είναι πολύ θετική, διότι δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς ΟΤΑ να τα αξιοποιήσουν, να απορροφήσουν κοινοτικούς πόρους και να αναδιαμορφώσουν κοινόχρηστους χώρους προς όφελος του δημοσίου χώρου και των δημοτών.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής ανέφερε:

«Χάρη στις προσπάθειες της ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον Υπουργό και τους Υφυπουργούς, στους οποίους αξίζουν και συγχαρητήρια, έχουμε σήμερα ένα ακόμα εξαιρετικό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που δεν είναι πλέον ευχολόγιο ούτε εξαγγελία. Το ψηφιακό κράτος είναι εφαρμοσμένη πολιτική, τα οφέλη της οποίας απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες που βλέπουν να διευκολύνεται και να απλοποιείται η ζωή τους, με νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες που βάζουν τέλος στις γραφειοκρατίες. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν ήρθε για να διαχειριστεί την εικόνα ενός κράτους που είχε μείνει στο χθες. Χτίζει ένα νέο ψηφιακό κράτος υψηλών απαιτήσεων, που εξυπηρετεί και διευκολύνει τις δραστηριότητες των πολιτών.»

Το βίντεο της ομιλίας μπορείτε να δείτε εδώ