Ακαρνανικά Νέα

Έργα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Λευκάδας ύψους 500.000 ευρώ εντάχθηκαν στο σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, εγκρίθηκε η αίτηση με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας».

Στις μελέτες που κατέθεσε στο Υπουργείο ο Δήμος, προβλέπονται εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Καλαμιτσίου, Τσουκαλάδων, Κατούνας και Αλεξάνδρου.

Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά, τον αρμόδιο Υφυπουργό Γιώργο Στύλιο αλλά και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Παπαγιαννίδη, για τη στενή μας συνεργασία και έμπρακτη στήριξη.
Θέλω επίσης να τους συγχαρώ, διότι η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε σε χρόνο-ρεκόρ και μάλιστα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, αντί των δύο χρόνων που απαιτούνταν στο παρελθόν.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύει καθημερινά ότι συνεχίζει με αποτελεσματικότητα το έργο της και παρέχει την αναγκαία χρηματοδότηση στους Δήμους, οι οποίοι πλέον, οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των έργων, προκειμένου τα αποτελέσματα να γίνουν ορατά σε όλους τους πολίτες».