Ακαρνανικά Νέα

Με την υπαριθμον 21905/2064/4-3-22 πρόσκληση της γενικής γραμματείας διαχείρισης αποβλήτων που απευθύνεται σε δήμους και σε συνδέσμους ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων που θα μπορεί να ενταχθεί ο ΒΙΟΚΑ Μοναστηρακιου με επεκταση της ΕΕΛ Βόνιτσας.
Εντάσσονται ως υπόεργα τα παρακατω:

Α. Σε έργα υποδομής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).
Β. Σε έργα αναβάθμισης, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού.
Γ. Σε έργα υλοποίησης υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Η παρούσα πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι 31/3/2022. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα χαθει και αυτή η ευκαιρία για το χωριό μας και θα υποβάλλετε τελικά πρόταση και θα ενταχθεί.
Και να μην μείνει πάλι το Μοναστηράκι εκτος από τις προτεραιότητες σας όπως καταρτίσατε τον πίνακα προτεραιοποιησης με προσωπική σας απόφαση στις 28-5-21 που έμεινε εκτός ο ΒΙΟΚΑ Μοναστηρακιου και μπήκαν τηλεμετρίες και αγροτική οδοποιία 4.500.000€
Η πρόταση μας αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της εποικοδομητικής αντιπολίτευσης και των προτάσεων που κάνουμε σε αντίθεση με εσάς όταν που όταν ήσασταν επικεφαλής της αντιπολίτευσης καταψηφίζατε ακόμα και την αγορά οικοπέδου για την κατασκευή του ΒΙΟΚΑ Κατουνας και τώρα δημοπρατήσατε το έργο και εκτελείται.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας κύριε Αποστολάκη.

                  ΚΑΣΟΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ.