Ακαρνανικά Νέα

Σειρά πρωτοβουλιών για την διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης της Υποθαλάσσιας Ζεύξης, και του έργου βελτίωσης της αλιευτικής παραγωγής στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, που θα υλοποιήσει ο Δήμος Λευκάδας, ανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς.

Μετά την πρόκριση της υποθαλάσσιας ζεύξης, υπέργειο τμήμα της οποίας θα περάσει μέσα από τη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, βάσει του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών  Απαιτήσεων, καθώς και μετά την ένταξη του έργου «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στην Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ο Βουλευτής ξεκίνησε κύκλο επαφών ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει εμπλοκή εξαιτίας της χωρικής σύμπτωσης των δύο έργων.

Ο Βουλευτής συνάντησε αρχικά, στις 15 Νοεμβρίου 2021 το Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Χαράλαμπο Καλό, στον οποίο έστειλε και σχετική επιστολή. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές η βούληση να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν ομαλά και τα δύο έργα.

Στη συνέχεια ο Βουλευτής, αφού απέστειλε ενημερωτικές, προπαρασκευαστικές επιστολές για το θέμα, συναντήθηκε διαδοχικά με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα, τον Υφυπουργό Υποδομών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη, και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σπήλιο Λιβανό, σε κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, από τους οποίους ζήτησε να μην προχωρήσει η έγκριση δημοπράτησης για το έργο των παρεμβάσεων αν δεν διασφαλιστεί προηγουμένως και η υλοποίηση του σημαντικότερου έργου για το νησί μας, της υποθαλάσσιας ζεύξης.

Κατά τις συναντήσεις, ο Βουλευτής ενημέρωσε διεξοδικά για το πιθανολογούμενο πρόβλημα και ζήτησε εγγυήσεις, σε τεχνικό επίπεδο, ότι κανένα από τα δύο έργα δεν θα επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση του άλλου.

Σε συνέχεια των συναντήσεων αυτών, συμφωνήθηκε να γίνει τεχνική σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτριου Παπαγιαννίδη και του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, κ. Γιάννη Καρνέση, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για το τεχνικό κομμάτι των δύο έργων, με τη συμμετοχή του Βουλευτή.

Μετά τους προβληματισμούς που έθεσε ο κ. Καββαδάς, αποφασίστηκε, για την περαιτέρω διασφάλιση της ομαλής υλοποίησής της υποθαλάσσιας, να αναγραφούν στα τεύχη δημοπράτησης και στη σύμβαση του έργου  των παρεμβάσεων για τα αλιεύματα ότι ο ανάδοχος του έργου θα θέσει υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Υποδομών την τελική χάραξη της τάφρου διαχείμανσης ψαριών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη χωροθέτηση της υποθαλάσσιας ζεύξης της Λευκάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του ο Βουλευτής δήλωσε:

«Τα προσεχή χρόνια θα υλοποιηθούν στη λιμνοθάλασσα δύο πολύ σημαντικά έργα. Το ένα είναι το εμβληματικό έργο της Υποθαλάσσιας Ζεύξης – ένα έργο που έπειτα από δεκαετίας προσπαθειών για πρώτη φορά προχωρά και θα λύσει το μεγάλο ζήτημα της μόνιμης σύνδεσης του νησιού μας με τη ηπειρωτική Ελλάδα. Το άλλο είναι ένα έργο που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το ποσό των 2.768.105 ευρώ και θα υλοποιήσει ο Δήμος το οποίο πέρα από τη βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής προσδοκούμε να έχει αντίκτυπο και στην οικοτουριστική ανάδειξη της Λευκάδας.

Καθένα βεβαίως είναι διαφορετικής κλίμακας, είναι ωστόσο και τα δύο εξίσου σημαντικά. Επειδή όμως θα υλοποιηθούν και τα δύο στη Λιμνοθάλασσα, θεώρησα απαραίτητο να αναλάβω πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσουμε ότι και τα δύο έργα θα προχωρήσουν χωρίς πρόβλημα.

Πλέον, μετά από έναν μεγάλο κύκλο συναντήσεων, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς, που αμέσως αναγνώρισαν τη σοβαρότητα του θέματος και, ανταποκρινόμενοι στο αίτημά μου, προθυμοποιήθηκαν να συνδράμουν και να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Με συνεργασία και συντονισμό ξεπερνάμε τα εμπόδια και συνεχίζουμε να υλοποιούμε τα μικρά και μεγάλα έργα που χρειάζεται η Λευκάδα.»