Ακαρνανικά Νέα

Η ανακοινωαη της ίδρυσης:

Στην Πρέβεζα στις 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Πρέβεζας ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Πρέβεζας/ Λευκάδας


Αφού συνήλθαμε, εκλέξαμε επταμελή προσωρινή επιτροπή του Συνδέσμου αυτού, αποτελούμενη από

Πρόεδρος: Βασιλειάδης Θωμάς
Αντιπρόεδρος:Φίντζος Ευάγγελος
Ταμίας:Nτούρος χρήστος
Γενικό Γραμματέα: Παναγιωτίδης Κυριάκος
Έφορο:Κατηφόρη Γιώργος
Μέλος: Λαϊνάς Μιχαήλ
Μέλος: Αμάραντος Κωνσταντίνος

Στην οποία ανατέθηκε η ενέργεια των νόμιμων διατυπώσεων για την αναγνώριση του συνδέσμου και κάθε σχετική ενέργεια μέχρι την εκλογή του Διοικητικού Συμβούλιου από την πρώτη Γενική Συνέλευση.
Έγινε ενημέρωση πάνω σε όλα τα θέματα
Ανανεωτικές σχολές
, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων,
εφαρμογή του κανονισμού προπονητών στην προκήρυξη,χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους
Ενοικίαση διπλωμάτων
Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή