Ακαρνανικά Νέα

Το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας, μετά από πρόσκληση του Δημοτικού Σχολείου Θυρρείου, ξεκίνησαν έναν κύκλο δράσεων με θέμα “Συναισθήματα και Διαχείριση”.

Στην πρώτη συνάντηση με τους μαθητές, 23/1/2024, πραγματοποιήθηκε γνωριμία με την Ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας και την Κοινωνική Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας και, στην συνέχεια, έγινε παρουσίαση και συζήτηση γύρω από τα βασικά συναισθήματα και τον τρόπο έκφρασης τους σε επίπεδο σκέψης, σωματικό και λεκτικό .

Ακολούθησαν συναντήσεις και συμβουλευτική υποστήριξη με εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου, γύρω από ζητήματα που αφορούν την διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων στο σχολείο και την οικογένεια.