Ακαρνανικά Νέα

Ως κατάλληλες για κολύμβηση, από άποψη υγιεινής του θαλάσσιου ύδατος και υγιεινής της ακτής, για την κολυμβητική περίοδο του έτους 2021 ορίστηκαν οι παρακάτω ακτές σύμφωνα με την αρ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔΥΚΜΠΕΑΙΤ/160334/249911/11-6-2021 Απόφαση «Καταλληλότητα θαλάσσιων υδάτων – ακτών κολύμβησης Νομού Αιτωλοακαρνανίας 2021 » της γενικής διεύθυνσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας :

ΔΚ Κατούνας

ΤΚ Δρυμού

ΤΚ Παλιάμπελων

ΔΚ Βόνιτσας

ΤΚ Αγίου Νικολάου

ΤΚ Περατιάς

ΤΚ Πλαγιάς

ΤΚ Πογωνιάς

ΔΚ Παλαίρου

Ακτή οικισμού Λουτράκι

Ακτή Δρυμός

Ακτή Παληονήσι

Ακτή Ρούγα Παλιάμπελων

Ακτή Βαρκό Παλιάμπελων

Ακτή Σωτήρα

Ακτή Αναϊρας (ανατολική προς νησάκι

Κουκουμίτσα)

Ακτή Βόνιτσας

Ακτή Νέα Καμαρίνα

Ακτή Παναγιά

Ακτή Άγιος Ιωάννης

Ακτή Περατιάς (απέναντι από Κάστρο Ντεκέ)

Ακτή Λυγιά

Ακτή Βαθυαβάλι

Ακτή Βαρκό Πογωνιάς

Ακτή Πογωνιάς

Ακτή Πογωνιάς (Ποταμάκι)

Εκ του Δήμου