Ακαρνανικά Νέα

Τριάντα ένα κρουσματα καταγράφηκαν σήμερα 30 Απριλίου στην Αιτωλοακαρνανία ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποιο στον Δήμο μας.

Σε ότι αφορά την κατανομή τα περισσότερα εντοπίζονται σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι με δέκα και εννέα αντίστοιχα.

Ακόμη, τέσσερα κρούσματα εντοπίζονται στο Αιτωλικό, τρία στο Αντίρριο, δύο στην Αμφιλοχία και από ένα σε Ναύπακτο, Γαβαλού και Νεοχώρι.