Ακαρνανικά Νέα

O κρίσιμος ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη νέα ενεργειακή εποχή αναδείχτηκε στη διαδικτυακή ημερίδα που διεξήχθη την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Η ημερίδα, που έλαβε χώρα ανήμερα της «Παγκόσμιας Ημέρας της Γης», έθιξε σημαντικά ζητήματα των ενεργειακών πολιτικών των επόμενων ετών και ανέδειξε το σημαντικό έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις προτεραιότητές της στην ενεργειακή πολιτική.

Η Ημερίδα πέτυχε το σκοπό της για σφαιρική ενημέρωση του κοινού και των φορέων για το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) καθώς πεποίθηση της περιφερειακής αρχής είναι πως ο ενεργειακός μετασχηματισμός απαιτεί τη συστράτευση όλων, κράτους, φορέων, αρχών, κινημάτων και πολιτών.

Η επίτευξη συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030 απαιτεί άλλωστε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι πολιτικές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας «Η νέα ενεργειακή εποχή και ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ανέπτυξε διεξοδικά το έργο και τις προτεραιότητες της ΠΔΕ, προς την κατεύθυνση αυτή ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας ΠΔΕ, Λάμπρος Δημητρογιάννης. Έργα πολυδιάστατα, όπως το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartCity, η σύνταξη της «Πράσινης Βίβλου», η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων της Περιφέρειας, σχολείων και δομών υγείας και η πρωτοβουλία δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου, στο οποίο θα ενταχθούν οι ΤΟΕΒ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και πλήθος ενεργειών ακόμη αναλύθηκαν μεταξύ άλλων.

Έλαβαν το λόγο και ανέπτυξαν κρίσιμα ζητήματα οι εξής ομιλητές: 

Αλεξάνδρα Σδούκου, (Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών), η οποία εξήρε την ΠΔΕ για την πολιτική της στα ενεργειακά ζητήματα και έκανε εκτενή αναφορά στη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των συνοδευτικών του επενδύσεων για τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή. Αναφέρθηκε στο μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, στην ανάγκη για επίλυση νομοθετικών κωλυμάτων και σε διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε οι «πράσινες» επενδύσεις αυτές να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Μάριος Τσάκας, (Διευθύνων Σύμβουλος Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου), αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του φυσικού αερίου στη νέα ενεργειακή εποχή. Η κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου, το οποίο θα φτάσει μέσα στο 2021 και στην Δυτική Ελλάδα, μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως το «μεγαλύτερο project διανομής στην Ευρώπη στην παρούσα φάση».

Ιωάννης Γιαρέντης,(Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος τού Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.), μίλησε για τους εθνικούς στόχους σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις των ΑΠΕ. Επαίνεσε την ΠΔΕ ως μία από τις περιφέρειες που έχουν «αγκαλιάσει» τους στόχους αυτούς, με 185 εκ. μέσα στο 2020 να έχουν αποπληρωθεί σε παραγωγούς ΑΠΕ στη Δυτική Ελλάδα.

Δρ. Σπυρίδων Οικονόμου,(Πρόεδρος Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας),  στάθηκε στη σημασία διάθεσης στοιχείων ώστε να συντονιστούν τα θέματα αγροτικής παραγωγής και ενεργειακών καλλιεργειών. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία σύνταξης μνημονίου συνεργασίας με την ΠΔΕ για τη χρήση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και υποδομές της.

Αναστασία Κυρσανίδη, (Διευθύντρια Διεύθυνσης Πελοποννήσου & Ηπείρου ΔΕΔΔΗΕ), τόνισε τη σημασία μετάβασης σε νέες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με «κλειδί τις υποδομές σύνδεσης των ΑΠΕ στο δίκτυο παραγωγής».

Στάθης Σταθόπουλος, (Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου), προχώρησε σε σύντομο απολογισμό των ενεργειών ώστε να εξασφαλιστούν μεγαλύτερα κεφάλαια για ενεργειακά έργα και αναπλάσεις. Έκανε, δε,  μνεία στην ως τώρα απορρόφηση κεφαλαίων που έχει επιτευχθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χάρης Καλλιάρας, (ειδικός σύμβουλος του Δ.Παπαστεργίου Δημάρχου Τρικκαίων-προέδρου ΚΕΔΕ), αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα χάραξης πολιτικών με επίκεντρο το περιβάλλον, στις οποίες η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να μετάσχει ενεργά, σε συνεργασία με τους πολίτες.

Στυλιανός Μπλέτσας, (Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΕ), μίλησε για τη σημασία διαχείρισης των προκλήσεων στο ενεργειακό πεδίο. Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των ΑΠΕ υπογράμμισε ότι απαιτείται κοινή πορεία με σύγχρονη και τεκμηριωμένη αναπτυξιακή πολιτική. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία του προγράμματος ενεργειακή αναβάθμισης «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Παναγιώτης Τσιχριτζής, (Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας), έκανε αναφορά στο επενδυτικό σχέδιο που δύναται να δημιουργηθεί από τις ΑΠΕ. Έκανε αναφορά στις επενδύσεις ΑΠΕ στην περιοχή και υπογράμμισε ότι έχει δημιουργηθεί μία μεγάλη πρόκληση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές.

Θωμάς Κουτσουπιάς, (Πρόεδρος του Α.Σ. Ένωση Αγρινίου), μίλησε για τις ενεργειακές κοινότητες και τις ενέργειες της Ένωσης Αγρινίου  τόσο για την ανάπτυξή τους στην Αιτωλοακαρνανία, όσο και την παροχή τεχνογνωσίας σε άλλες περιοχές. Στάθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας από τις ΑΠΕ και συνεχάρη την Περιφέρεια για την πρωτοβουλία δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων για τους ΤΟΕΒ και τους ΟΤΑ.

Γεώργιος Παπασταματίου, (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της  Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΔΕ), απαρίθμησε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και υποδομών τα οποία πραγμάτωσε η ΠΔΕ μέσα από την Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ενώ έκανε λεπτομερή αναφορά και στα έργα που δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης

Μαρία Μακρή, (Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΔΕ), καταπιάστηκε με το πεδίο της ηλεκτροκίνησης. Μέσα στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας δίνεται ευκαιρία αναδιαμόρφωσης στο πεδίο των μεταφορών – μετακινήσεων. Υπογράμμισε δε τα πολλαπλά οφέλη που θα επιφέρει περιβαλλοντικά σε ατομικό και συνολικό επίπεδο και ανέλυσε τις ενέργειες της ΠΔΕ για τη μετάβαση στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Την ημερίδα συντόνισε ο Γιώργος Ροΐδης.

Tην ημερίδα μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη στο ακόλουθο link: