Ακαρνανικά Νέα

Συζήτηση με τους κατοίκους των λαϊκών πολυκατοικιών στις θέσεις Γήπεδο και Μόρφη προκάλεσε το Σάββατο 9 Απριλίου ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, σχετικά με το θέμα της επίλυσης των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ακόμα με τους οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας των διαμερισμάτων τους.
Έπειτα από αιτήματα που είχε δεχθεί κατά διαστήματα στο γραφείο του για το θέμα, ο Βουλευτής είχε διαδοχικές συναντήσεις με τα Υπουργεία Υποδομών και Εργασίας, ενώ είχε επαφές και με τον ΟΑΕΔ, για τις οποίες στη συνέχεια ενημέρωσε τους κατοίκους σε ανοιχτή συζήτηση στο Πνευματικό Κέντρο, παρουσία και του Νομικού Συμβούλου του Δημάρχου Λευκάδας, κ. Ξενοφώντα Γράψα.
Πρόκειται για 84 διαμερίσματα στις λαϊκές πολυκατοικίες που ανεγέρθηκαν από την Πρόνοια στη θέση «Γήπεδο» τη δεκαετία του ’70, αλλά κατεδαφίστηκαν το 2003 μετά τον σεισμό διότι κρίθηκαν ακατάλληλα και ανεγέρθηκαν εκ νέου στις θέσεις Γήπεδο (50 διαμερίσματα) και Μόρφη (34 διαμερίσματα) από την πρώην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ).
Ο Βουλευτής, αφού έκανε μία σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της ανέγερσης των λαϊκών πολυκατοικιών, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το προηγούμενο διάστημα, με όλες τις πιθανά αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς.
Αρχικά αναφέρθηκε σε επαφές που είχε με το Υπουργείο Υποδομών και στη συνέχεια συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ, διάδοχο της ΥΑΣ), κ. Μαρία Κλεάνθη.
Σύμφωνα με τη ΔΑΕΦΚ, το οικόπεδο στο Γήπεδο ανήκει εξ αδιαιρέτου στους δικαιούχους, ενώ το οικόπεδο στη Μόρφη, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 188/2006, βάσει της οποίας εκδόθηκε και η Υπουργική Απόφαση για την ανέγερση των λαϊκών πολυκατοικιών (ΦΕΚ 1351 Β’/14-09-2006), ωστόσο δεν παραχωρήθηκε ποτέ στους δικαιούχους.
Το ΦΕΚ προέβλεπε ότι μετά την κλήρωση των διαμερισμάτων, η οποία έγινε τέλος του 2010 και αρχές του 2011, θα υπογράφονταν οι απαιτούμενες συμβολαιογραφικές πράξεις για την ανταλλαγή ποσοστών και τακτοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος προκειμένου οι δικαιούχοι να καταστούν αποκλειστικοί κύριοι των κληρωθέντων κατοικιών.»
Μάλιστα, σε έγγραφά της η ΥΑΣ, αφού ως υπηρεσία υπεύθυνη για την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών παρέδωσε τα κλειδιά των διαμερισμάτων και τα πρωτόκολλα παραλαβής προς χρήση, καλούσε το Δήμο να μεριμνήσει «για τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κλήρωση και στη συνέχεια η μεταβίβαση των διαμερισμάτων από τους δικαιούχους».
Το 2011 σε απάντηση καταγγελίας κατοίκου, η ΥΑΣ τόνιζε ότι «διαβιβάστηκαν στο δήμο Λευκάδας όλα τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί από τους ιδιοκτήτες προκειμένου ο Δήμος Λευκάδας να καθορίσει τους δικαιούχους βάσει των οποίων έγινε η κλήρωση και για να μεριμνήσει ο Δήμος Λευκάδας για όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση των διαμερισμάτων στους δικαιούχους. Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα για τις πράξεις μεταβίβασης των διαμερισμάτων στους δικαιούχους.»
Συμπερασματικά, η σημερινή ΔΑΕΦΚ δεν έχει δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των εκτάσεων και των διαμερισμάτων και επομένως εκτιμά ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε να «μοιράσει» τις ιδιοκτησίες, ούτε να προβεί σε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και σύσταση συμβολαίων για τους οριστικούς τίτλους κυριότητας. Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα αναμένεται να αποτυπωθούν και εγγράφως, καθώς ο Βουλευτής έχει καταθέσει στη Βουλή 31 Μαρτίου 2022 ερώτηση για το θέμα προς τον Υπουργό Υποδομών, όπου υπάγεται σήμερα η ΔΑΕΦΚ.
Στη συνέχεια ο Βουλευτής απευθύνθηκε γραπτώς στον ΟΑΕΔ και συνομίλησε με τον Διοικητή, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη για να διερευνήσει τυχόν αρμοδιότητα. Έλαβε επίσημη, γραπτή απάντηση ότι ο ΟΑΕΔ δεν είχε ποτέ καμία σχέση ούτε με τις αρχικές πολυκατοικίες, ούτε με τις σημερινές και, ως εκ τούτου, δεν έχει καμία περαιτέρω αρμοδιότητα.
Τέλος, ο κ. Καββαδάς συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργο Σταμάτη, διάδοχο των υπηρεσιών της παλιάς Πρόνοιας, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, πράγματι η Πρόνοια είχε φτιάξει τη δεκαετία του ’70 τα διαμερίσματα, πλην όμως σήμερα η υπηρεσία δεν έχει καμία έννομη σχέση με κανένα από τα ακίνητα.
Καταλήγοντας ο Βουλευτής, απευθυνόμενος στους κατοίκους, ανέφερε ότι:

  1. Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα σε όλους τους ιδιοκτήτες.
  2. Θα πρέπει να κλείσουν οι εκκρεμότητες με το οικόπεδο στη Μόρφη και να παραχωρηθεί και αυτό εξ αδιαιρέτου στους ιδιοκτήτες.
  3. Θα πρέπει να γίνει αποτύπωση όλων των διαμερισμάτων και στα δύο συγκροτήματα των πολυκατοικιών στις περιοχές Γήπεδο και Μόρφη.
  4. Θα πρέπει να συνταχθούν σχέδια κατόψεων όλων των διαμερισμάτων.
  5. Θα πρέπει να συνταχθούν τεχνικές εκθέσεις και πίνακες με αναλυτικό υπολογισμό εμβαδών και ποσοστών για κάθε διαμέρισμα και για τους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών.
    Για όλα αυτά, είπε ο Βουλευτής, θα ήταν καλή η σύσταση μιας επιτροπής ιδιοκτητών των λαϊκών κατοικιών, η οποία θα τους εκπροσωπεί, και μέσω αυτής να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση του προβλήματός τους.
    Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Βουλευτής ανέφερε ότι παραμένει στη διάθεση και των ιδιοκτητών και του Δήμου, ώστε να συνδράμει οπουδήποτε χρειαστεί, ιδιαίτερα σε σχέση με τα Υπουργεία και την Κεντρική Κυβέρνηση, προκειμένου αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει πάνω από 10 χρόνια τους δικαιούχους να κλείσει με δίκαιο και οριστικό τρόπο.