Ακαρνανικά Νέα

Τα υπό εξέλιξη έργα της διαμόρφωσης εισόδου παραλίας της πόλης της Λευκάδας (Α και Β τμήμα), της κατασκευής περιφερειακής οδού της πόλης της Λευκάδας, της αποπεράτωσης του Δημοτικού Θεάτρου, της βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας  Δήμου Λευκάδας και της αποκατάστασης του δημοτικού κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας, αποτέλεσαν το αντικείμενο σύσκεψης που έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λευκάδας Ξενοφώντα Βεργίνη στο γραφείο του την περασμένη Παρασκευή 19 Ιανουαρίου.

Στη σύσκεψη κλήθηκαν και συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Τεχνικός Διευθυντής της κατασκευαστικής εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» κ.κ. Νικόλαος Γράψας και Παναγιώτης Ζαβιτσάνος αντίστοιχα καθώς και η Αντιδήμαρχος, ο Διευθυντής, ο Προϊστάμενος και η Πολ. Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.κ. Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Σπυρίδων Αρέθας, Δημ. Βραχνούλας και Αγγελική Γεωργάκη αντίστοιχα.

Συμφωνήθηκε ότι οι συμβαλλόμενοι Δήμος Λευκάδας και Κατασκευαστική Εταιρεία, σε συνεργασία, θα αναζητήσουν τις ενδεδειγμένες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν, προκειμένου να επιταχυνθεί η άρτια υλοποίηση και η καλύτερη παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων.

water-waste.gr