Ακαρνανικά Νέα

Περιήγηση στην περιοχή των Αλυκών Αλεξάνδρου είχε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, κατά την επίσκεψή της στη Λευκάδα το τετραήμερο 20-23 Ιουνίου 2021 συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, Ανδρέα Κτενά και τοπικούς παράγοντες.

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου υπογράμμισε ότι η ανάπλαση και αξιοποίηση των Αλυκών βρίσκονται σε περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής σε ό,τι αφορά τα έργα που δρομολογούνται για τη Λευκάδα, καθώς χαρακτηρίζεται ως ένα οραματικό έργο, το οποίο είναι σε θέση ν’ αλλάξει άρδην τα αναπτυξιακά, κοινωνικά και φυσικά οικονομικά δεδομένα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή του νησιού, αλλά σε ολόκληρη τη Λευκάδα.

Το όραμα της Περιφερειακής Αρχής για τις Αλυκές περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναβάθμιση της περιοχής, η οποία σήμερα παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης, τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβαλλοντικού πάρκου και τόπου αναψυχής για τη Λευκάδα και γενικώς την ανάδειξη ενός ιδιαίτερου τόπου με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και σημαντική βιομηχανική & πολιτισμική κληρονομιά.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση της εκπόνησης του απαραίτητου προκαταρκτικού Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) για τις δυνατότητες ανάπλασης των Αλυκών Αλεξάνδρου, αλλά και τα προς αντιμετώπιση προβλήματα, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά την τελευταία αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Το εν λόγω προκαταρκτικό Master Plan της ανάπλασης των Αλυκών Αλεξάνδρου θα θέσει τις βάσεις για την συστηματική προετοιμασία του πολύπλοκου αυτού έργου, στο οποίο εμπλέκονται συναρμόδια Υπουργεία, με τις σχετικές διαδικασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Το προκαταρκτικό Master Plan θα περιλαμβάνει:

Συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στοιχείων (μελέτες, τοπογραφικά, πολεοδομικά σχέδια, χρήσεις γης, κτηματολόγιο, περιβαλλοντικοί όροι, ιστορικά στοιχεία, κλπ)

Καταγραφή αναγκών και ιδεών με βάση τον πολιτικό σχεδιασμό της Περιφέρειας και με σχετική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία

Διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων μελλοντικής ανάδειξης του χώρου και αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους

Εκπόνηση Οδικού Χάρτη (Road Map) για την ωρίμανση των αναγκαίων μελετών και την ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

imerazante.gr