Ακαρνανικά Νέα

Πρόκειται για την υποθαλάσσια σήραγγα Λευκάδας, ένα έργο ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, που  θα διευκολύνει τις μετακινήσεις και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού του Ιουνίου, δίνοντάς σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή.

Με βάση τον παλιό διαγωνισμό (σύμβαση παραχώρησης) ο οποίος δεν προχώρησε, θα κατασκευαζόταν οδικό τμήμα μήκους 3 χλμ. συμπεριλαμβανομένης υποθαλάσσιας σήραγγας μήκους 1,1 χλμ., από τα οποία τα 450 μ. αφορούσαν στο τμήμα κλειστής διατομής, ενώ 310 και 270 μ. αφορούσαν στις προσβάσεις εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.

Η προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής της υποθαλάσσιας σήραγγας βασιζόταν στην κατασκευή της σήραγγας εν ξηρώ, με εκσκαφή και επανεπίχωση.

Σήμερα για τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με τη Λευκάδα φροντίζει μεταλλική αρθρωτή γέφυρα που είναι περιστρεφόμενη και πλαγιοδετεί για την απελευθέρωση του στενού, αβαθούς δίαυλου, διακόπτοντας την οδική κυκλοφορία.

Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα, τους καλοκαιρινούς μήνες -όταν και σημειώνεται μεγάλη προσέλευση τουριστών- να δημιουργούνται ουρές αναμονής οχημάτων, προκαλώντας ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες. Πρόβλημα προκαλείται και στους δρόμους του νησιού, δεδομένου ότι τα οχήματα εισέρχονται και εξέρχονται του νησιού από τον αστικό ιστό της πόλης.

Η μόνιμη, λοιπόν, οδική σύνδεση της Λευκάδας με την ηπειρωτική χώρα είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και στο να καταστούν οι μετακινήσεις ασφαλέστερες και γρηγορότερες.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα προκειμένου να πάρει το έργο την άγουσα της υλοποίησης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ