Ακαρνανικά Νέα

Ολοκληρώθηκε ο ενεργειακός έλεγχος, καθώς και το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο υλοποιούνται σταδιακά οι θεσμικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας, και παράλληλα επιταχύνονται οι συνθήκες για μελλοντική ένταξη των κτιρίων σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.


Ο ενεργειακός έλεγχος αποτέλεσε διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να υπάρχουν όλα τα δεδομένα που θα προσδιορίσουν τις οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Βασίζεται σε επικαιροποιημένα και μετρήσιμα στοιχεία ως προς την κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβάνει λεπτομερή χαρακτηριστικά, περιέχει μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις και δίνει μια συνολική αξιόπιστη εικόνα.


Σε αυτό εξάλλου συμβάλλει και το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης, παρέχοντας με αξιοπιστία τις πιο εφικτές παρεμβάσεις για ενεργειακή βελτίωση.


Πλέον η Περιφέρεια έχει την απαραίτητη γνώση για αναλυτικές δυνατότητες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση φωτισμού, η χρήση net metering, η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης και η θερμομόνωση κελύφων.


Επίσης, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, ώστε να είναι η Περιφέρεια και επαρκώς πιστοποιημένη.


Με την ευκαιρία αυτή, ο αρμόδιος Αντιπεριφερερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης, δήλωσε: «Είχαμε δεσμευτεί εξαρχής, και σεβόμενοι τους πόρους των συμπολιτών μας, να προσδιορίσουμε τις ενεργειακές χρήσεις και καταναλώσεις μας, ώστε να έχουμε ολική εικόνα των υφιστάμενων ενεργειακών μας πόρων. Επιπλέον, προσδιορίσαμε την τρέχουσα απόδοση των κτιρίων μας και εντοπίσαμε τις ευκαιρίες για βελτίωση της ενεργειακής μας απόδοσης. Πολύ σύντομα θα υπάρχουν οι συνθήκες για ένταξη των κτιρίων μας σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών».