Ακαρνανικά Νέα

Μέχρι τις 11 Ιουλίου συνεχίζονται οι εγγραφές- επανεγγραφές για τη σχολική χρονιά 2023-2024 στα ΚΔΑΠ.

Οι αιτήσεις γίνονται σύμφωνα με τον ΑΦΜ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 2643023118 και επισκεφτείτε το
https://www.eetaa.gr/index.php