Ακαρνανικά Νέα

•15η Σεπτεμβρίου Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας•

Η Δημοκρατία είναι μια από τις οικουμενικές αξίες και αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ανθρώπων και είναι στενά συνδεδεμένη με το κράτος δικαίου και την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Στις μέρες μας ,όμως έχει καταστεί επισφαλής και πολλοί μάχονται εναντίον αυτής, θέτοντας στο επίκεντρο τα οικονομικά , πολιτικά και υλιστικά τους συμφέροντα και όχι το πανανθρώπινο αγαθό της Ελευθερίας και συνάμα της Δημοκρατίας.

.Στις 8 Νοεμβρίου 2007, λοιπόν η Γενική Συνέλευση ανακήρυξε τη 15η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας , καλώντας τα κράτη-μέλη, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και άλλους περιφερειακούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς να εορτάσουν την Ημέρα.

Η Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας δίνει μια ευκαιρία για την επισκόπηση της κατάστασης της Δημοκρατίας στον κόσμο .


Μην λησμονούμε άλλωστε , ότι η Δημοκρατία είναιταυτόχρονα μια διαδικασία, οποία μόνο με την πλήρη συμμετοχή και στήριξη της διεθνούς κοινότητας, των εθνικών κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών, θα γίνει δυνατή η πραγμάτωση του ιδεώδους της Δημοκρατίας ,ώστε να την απολαμβάνουν όλοι σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.

Ο Δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας
Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης.