Ακαρνανικά Νέα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 η ψηφιακή διαβούλευση με φορείς και πολίτες που οργάνωσαν, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Περισσότεροι από πενήντα εκπρόσωποι φορέων από το σύνολο της Αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών φορέων, των ινστιτούτων έρευνας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στην τρέχουσα φάση, παρουσιάζοντας προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών σε περιφερειακό επίπεδο για τα κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα της επόμενης επταετίας.

Σε μια πρωτόγνωρη, συμμετοχική διαδικασία, οι συμμετέχοντες κατέθεσαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και έκαναν καίριες παρατηρήσεις, καταδεικνύοντας ότι έχουν γίνει κοινωνοί των πέντε νέων στρατηγικών που τίθενται ως βασικές κατευθύνσεις στη νέα προγραμματική περίοδο κι έδειξαν πρόθυμοι ο καθένας με τον τρόπο του να συμβάλει στη βέλτιστη αξιοποίηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβούλευση ξεκίνησε με τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη και στη συνέχειαη Προϊσταμένη ΕΥΔ Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου παρουσίασε τις προτεραιότητες για την Προγραμματική  Περίοδο 2021 – 2027.

Για το «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027- Προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης», μίλησε ο ανώτερος εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης  Χρίστος Γκόγκος, ενώ η Programme Assistant, EU policies / ESF and FEAD in Greece and Cyprus Ευαγγελία Γερολυμάτου αναφέρθηκε στο θέμα: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και  Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027». Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των τοπικών πολιτικών, αυτοδιοικητικών, παραγωγικών και άλλων κοινωνικών φορέων.

Ο ανοικτός διάλογος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται με την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στην πλατφόρμα της διαβούλευσης: pde.espa2127.gr, που παραμένει ανοικτή έως τις 15 Μαΐου 2021.