Ακαρνανικά Νέα

Από την Πέμπτη 31/3/2022 έχει βγει η διακήρυξη του έργου «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Βόνιτσας» με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια € με φορέα κατασκευής τον δήμο Ακτίου – Βόνιτσας.

Από την Πέμπτη 31 Μαρτίου έως την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Το έργο περιλαμβάνει 106 θέσεις ελλιμενισμού μήκους μέχρι 25 μέτρων.

Το τουριστικό καταφύγιο έχει εμβαδό χερσαίας ζώνης 3.905 m2 και θαλάσσιας 62.018 m2. Θα γίνουν τα παρακάτω:

– ενίσχυση θωράκισης του υφιστάμενου κυματοθραύστη μήκους περίπου 300 m

επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος σε μήκος 16,70 m.

ράμπα ανέλκυσης/ καθέλκυσης σκαφών.

πόντιση 3 πλωτών προβλητών πρόσδεσης σκαφών και μόνιμα αγκυροβόλια (ρεμέντζα).

κτιριακές υποδομές 300m2 (κτίριο γραφείων διοίκησης/ αναψυκτηρίου/ χώρων υγιεινής με υπαίθριο χώρο).

Η/Μ εγκαταστάσεις (υποσταθμός, αντλιοστάσιο κλπ).

σταθμός καυσίμων και παραλαβής αποβλήτων.

πλήρως διαμορφωμένη χερσαία ζώνη (οδικό δίκτυο, θέσεις στάθμευσης, χώροι πρασίνου, ζώνη περιπάτου κ.α.) καθώς και υποστηρικτικά υποέργα.