Ακαρνανικά Νέα

Στην υπογραφή δύο συμβάσεων για την συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Ευήνου και Μόρνου προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης με τον ανάδοχο των έργων.

Πρόκειται για υποέργασυνολικού προϋπολογισμού 8,4 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εντάσσονται στην εργολαβία «συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» που εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν ενεργές εργολαβίες για μία διετία.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν παρεμβάσεις σε τουλάχιστον εννέα θέσεις στον ποταμό Εύηνο και σε άλλες πέντε στον ποταμό Μόρνο, η προτεραιότητα των οποίων καθορίζεται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Μεταξύ άλλων προβλέπονται εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων, προκειμένου να εντοπιστούν σοβαρά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από τις υπηρεσίες.