Ακαρνανικά Νέα

Με απόφαση του Δημάρχου Γεώργιου Αποστολάκη , ορίσθηκε Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ξενοφώντας Καούρας του Γεωργίου.

Στον κ. Καούρα μεταβιβάζονται καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες) από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) στη Δημοτική Ενότητα Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Η Απόφαση αυτή ισχύει από 25.10.2021 , το αξίωμα των Άμισθων Αντιδημάρχων είναι τιμητικό και άμισθο και θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ