Ακαρνανικά Νέα

«Το νέο ΕΣΠΑ θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον τόπο μας τα επόμενα χρόνια. Όχι το μόνο, αλλά μάλλον το μεγαλύτερο «πορτοφόλι» που θα έχουμε. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και με τη μέγιστη δυνατή σοφία. Έχουμε πλέον μία μεγάλη και σημαντική εμπειρία. Τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να αποτελέσει το όχημα που θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα οδηγήσει τη Δυτική Ελλάδα μακριά από την εποχή της καχεξίας και θα σβήσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις πιο προηγμένες ελληνικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες».

Τη φιλοσοφία της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 ανέπτυξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, μιλώντας σήμερα Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαβούλευση και τη συνεργασία που προηγήθηκε, επισημαίνοντας: «Να είστε σίγουροι πως ο διάλογος που ξεκίνησε με τους πολίτες και τους φορείς για το σχεδιασμό του προγράμματος θα συνεχιστεί και μετά την έγκρισή του. Γιατί οι πολίτες και οι φορείς θέλουμε να ξέρουν το πρόγραμμα και στην τελευταία λεπτομέρειά του και να μας δίνουν διαρκώς ιδέες και κατευθύνσεις ώστε να το κάνουμε πιο χρήσιμο και να το φέρνουμε πιο κοντά στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Ανοίγουμε ένα νέο βιβλίο, όχι μόνο ως πρόγραμμα, αλλά και ως φιλοσοφία σχεδιασμού και υλοποίησης».

Ο κ. Φαρμάκης, εστίασε στην μεγάλη και δημόσια διαδικασία διαβούλευσης, η οποία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις και κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν συνολικά 142 προτάσεις φορέων και πολιτών, ενώ σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, ο Περιφερειάρχης, ανέφερε ότι η συνολική χρηματοδότηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 628.447.198 ευρώ, ποσό προσαυξημένο κατά 33,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον πρώτο κύκλο της διαβούλευσης (594.850.970 ευρώ) και κατά 137,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του ΠΕΠ για την περίοδο 2014 – 2020, που ήταν 490.985.732 ευρώ, ενώ αναλύοντας τις πέντε βασικές κατευθύνσεις, επικέντρωσε:

  • Στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη δέσμευση του σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτόν τον στόχο υπολογίζεται η διάθεση ενός ποσού γύρω στα 80 εκατ. ευρώ, με το 68% των πόρων να κατευθύνεται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων.
  • Στο περιβάλλον και την αειφορία με την εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την προώθηση των ΑΠΕ, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κυκλική οικονομία. Περίπου 127 εκατ. ευρώ, με το 39% να κατευθύνεται στην προστασία της φύσης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Στις υποδομές, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του περιφερειακού οδικού δικτύου, καθώς η προσπελασιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, αλλά και σε υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Ο προϋπολογισμός είναι 46 εκατ. ευρώ στο σύνολο, με το 94% να κατευθύνεται σε οδικά έργα.«Στον συγκεκριμένο τομέα, η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε ακόμα περισσότερα. Γνωρίζουμε καλά ότι η περιοχή μας έχει ακόμα πολλές ανάγκες σε υποδομές και ότι η προσπελασιμότητα και η δημιουργία ενός ασφαλούς και βιώσιμου συστήματος μεταφορών, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης του τόπου μας. Άλλωστε, δεν ξεκινάμε όλες οι Περιφέρειες της χώρας από την ίδια αφετηρία υποδομών. Και ξέρουμε καλά ότι η Δυτική Ελλάδα, όπως και γενικότερα ο δυτικός άξονας της χώρας, υπολείπονται του ανατολικού άξονα» παρατήρησε και συνέχισε στις επόμενες δύο κατευθύνσεις που είναι:
  • -Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και μία πολιτική που θα θωρακίζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας μας από κινδύνους και αποκλεισμούς. Αυτός ο στρατηγικός στόχος χωρίζεται σε δύο προτεραιότητες και εδώ, το πολύ ευχάριστο είναι πως και στους δύο άξονες διατίθενται σημαντικά ποσά. Ο πρώτος άξονας αφορά την ενίσχυση των υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής με 92,1 εκατ. ευρώ. Και ο δεύτερος, αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια με 159,4 εκατ. ευρώ.
  • H ενίσχυση των πόλεων και της υπαίθρου με 112,5 εκατ. ευρώ στο σύνολο για την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και στις τρεις περιφερειακές ενότητες με κριτήρια δίκαια και αντικειμενικά. «Αντιλαμβανόμαστε αυτές τις πολιτικές, όχι μόνο ως μία ευκαιρία να ενισχύουν οι πόλεις και τα χωριά μας τις υποδομές τους, αλλά ως μία σημαντική ευκαιρία, πρώτον να ελαχιστοποιηθούν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και δεύτερον, να κάνουμε τον τόπο μας πιο όμορφο και πιο ελκυστικό, κάτι που είναι βέβαιο πως αντανακλά και στη δυνατότητα των τοπικών οικονομικών να αναπτυχθούν» πρόσθεσε ο κ. Φαρμάκης.
    «Δεν είμαστε εδώ σήμερα για να παρουσιάσουμε κάποιον κατάλογο έργων ή δράσεων. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι διανύουμε μία δύσκολη εποχή. Η πανδημία πρόσθεσε νέα προβλήματα και δημιούργησε και νέα. Και η κοινωνία είναι πιεσμένη. Αναζητάει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Αυτό δημιουργεί μία απολύτως θεμιτή και κατανοητή πίεση σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης και εξουσίας. Μία πίεση, που τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, όχι απλώς τη συμμεριζόμαστε, αλλά εν τοις πράγμασι κάνουμε κάθε τι δυνατό για να επιταχύνουμε δράσεις και να φέρουμε αποτελέσματα. Όμως, δεν πρέπει και ποτέ να ξεχνάμε κάτι ακόμα: Για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, πρέπει να έχουμε και τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό.
    Και όταν έχουμε να κάνουμε με μία κοινωνία 700.000 ανθρώπων και μία Περιφέρεια με τα προβλήματα και τις δυνατότητες της Δυτικής Ελλάδας, όσοι εκπροσωπούμε αυτόν τον τόπο, δεν μας επιτρέπεται να…αυτοσχεδιάζουμε. Πρέπει μόνο να σχεδιάζουμε, να δρούμε με στρατηγική και με όραμα, αλλά και να πετυχαίνουμε γρήγορα και απτά αποτελέσματα. Αυτό είναι το νόημα όσων ανέφερα μέχρι τώρα. Ένας στιβαρός σχεδιασμός που θα μας βοηθήσει να έχουμε δράσεις με καλά αποτελέσματα. Όσο πιο καλό το σχέδιο, τόσο πιο καλά και τα αποτελέσματα για τον τόπο μας» κατέληξε ο Περιφερειάρχης.Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου και η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την τοποθέτηση των παρατάξεων.