Ακαρνανικά Νέα

Κάνουμε γνωστό ότι οι εγγραφές-επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας αρχίζουν από 17/05/2021 μέχρι 18/06/2021.

Για να γίνει η εγγραφή νηπίου στο Σταθμό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)  Αίτηση του γονέα για εγγραφή του νηπίου.

2)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Ιατρική βεβαίωση για την καλή πνευματική, σωματική υγεία και  σωματική αρτιμέλεια  του νηπίου.

4) Συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης υγείας νηπίων (από τον παιδίατρο).

5) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για την παραλαβή των νηπίων.

6)  Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς.

Για επανεγγραφές παιδιών απαιτείται μόνο η αίτηση του γονέα.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών καθώς και η υποβολή της αίτησης θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ.

ΔΠΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: 2643022232

ΔΠΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ: 2643041570

ΔΠΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ: 2643031466

ΔΠΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ: 2646031227

ΔΠΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 2643022232

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ