Ακαρνανικά Νέα

Προγράμματα για πάνω από 55.000 εργαζόμενους προωθεί ο ΟΑΕΔ με μισθό 933 ευρώ ο οποίος πέρα από τα τρέχοντα προγράμματα έχει σχεδιάσει αλλά 11 προγράμματα που θα τρέξουν μέχρι τέλος του χρόνου.

Στόχος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι και η μείωση της ανεργίας σε περιοχές, κλάδους και σε ομάδες ανέργων που πλήττονται περισσότερο

Ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων βρίσκονται οκτώ προγράμματα του ΟΑΕΔ, ενώ άλλα 11 πρόκειται να υλοποιηθούν εντός τριμήνου, είτε με συγχρηματοδότηση είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την τρέχουσα περίοδο ο Οργανισμός υλοποιεί τα εξής προγράμματα:

– Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου
– Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών των περιοχών των Περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου
– Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας
– Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας
– Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίως Ανέργων 55-67 ετών
– Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
– Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ
– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Γ’ κύκλος).

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα εντός του επόμενου τριμήνου είναι τα ακόλουθα:

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ) της χώρας (Γ’ κύκλος).

Η επιδότηση του ΟΑΕΔ θα έχει ως εξής:
Κατηγορία Ανέργου – Ποσοστό (%) επιχορήγησης Ποσό (€)
Άνδρες Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών) – 50% 466,5
Άνδρες Άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία) – 60% 559,8
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία) -65% 606,45
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω – 70% 653,1
Άνεργες γυναίκες – 75% 699,75.
Επομένως οι γυναίκες θα λάβουν μισθό στα 933 ευρώ.

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας (Β’ κύκλος). Η επιδότηση του μισθού θα έχει ως εξής:

Κατηγορία ανέργου Ποσοστό επιχορήγησης (%) Ποσό (€)
Άνδρες άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών) 50% 466,50
Άνδρες άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία) 60% 559,80
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία) 65% 606,45
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω 70% 653,10
Άνεργες γυναίκες 75% 699,75

Επομένως οι γυναίκες θα λάβουν μισθό στα 933 ευρώ.

 1. Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
  Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 7 μήνες πλήρους απασχόλησης. Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών εορτών και επιδόματος αδείας. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στην μεικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.
  Προγράμματα υπό σχεδιασμό

Επίσης είναι υπό σχεδιασμό προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ (ΕΚΤ ή/και το ΕΠΑνΕΚ):

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για 1.000 ανέργους ηλικίας 30-45 ετών
  2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία για 2.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών
  3. Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών.

Τέλος είναι υπό σχεδιασμό προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες
3. Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών
4. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για ανέργους 25-45 ετών
5. Πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου σε τρεις πόλεις.

Αλεξάνδρα Κλειδαρά-dikaiologitika.gr