Ακαρνανικά Νέα

Στην έκδοση οδηγών Ηλεκτροκίνησης, Κυκλικής Οικονομίας και Έξυπνης Βιομηχανίας, προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από πολύμηνη προετοιμασία των υπηρεσιών της, αλλά και συνεργασία άλλων φορέων, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Φυσικών Πόρων  Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Στόχος είναι η καταγραφή και  συγκέντρωση της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που κατέχουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς επίσης η στοχευμένη ενημέρωση για τομείς που πρόκειται να απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια έντονα.

Με αυτό τον τρόπο θεσμικοί φορείς, πολίτες και άνθρωποι της επιχειρηματικότητας είναι πλέον γνώστες κοινωνικών και αναπτυξιακών αντικειμένων που θα κάνουν έντονη την παρουσία τους στο μέλλον, ενώ παράλληλα, οι «οδηγοί» διευκολύνουν ώστε να υπάρχει η απαραίτητη προετοιμασία για έγκαιρη και έγκυρη απορρόφηση των νέων χρηματοδοτικών πόρων, με σκοπό την καθιέρωση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Οδηγός για την Ηλεκτροκίνηση περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την στόχευση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών αποθεμάτων, την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής ένδειας σε συνδυασμό με την επιβαλλόμενη προσαρμογή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και λαμβάνοντας υπόψη τουςστόχους του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ).
  • Τη σχετική νομοθεσία, τις κατάλληλες στρατηγικές, τα κίνητρα ανάπτυξης και τα οφέλη.
  • Τα Σχέδια Φόρτισης και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά.
  • Το Πλάνο Ανάπτυξης Ηλεκτροκίνησης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Οι προβλέψεις για μελλοντικές ανάγκες και το  προϋπολογισμένο κόστος για την δημιουργία υποδομών στο μέλλον.
  • Προτάσεις Αειφόρου Ανάπτυξης που μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον.

Ο Οδηγός Κυκλικής Οικονομίας και Έξυπνης Βιομηχανίας περιέχει:

  • Περιγραφή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και συνδυασμός με την Κυκλική Οικονομία, καθώς και ανάλυση των λειτουργιών τους.
  • Νέες εφαρμογές που θα επεκταθούν σύντομα στην κοινωνική και παραγωγική δραστηριότητα.
  • Περιγραφή των δράσεων και έργων που θα χρηματοδοτούνται στο εξής με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Σύγχρονες πρακτικές για τη γεωργία, τις μεταφορές, τη μεταποίηση και το περιβάλλον.

Για τον Οδηγό Ηλεκτροκίνησης υπήρξε συνεργασία με τα ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ για τον Οδηγό Κυκλικής Οικονομίας καθοριστική υπήρξε η συνδρομή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων στην Πάτρα, καθώς και των Εμπορικών Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε μια σημαντική πρωτοβουλία, που στόχο έχει τη συγκέντρωση της γνώσης και τη διάχυση αυτής προς την τοπική μας κοινωνία, αναπτυξιακών τομέων του μέλλοντος. Με αυτό τον τρόπο προετοιμαζόμαστε σε συνεργασία με τους φορείς της Περιφέρειας για την αξιοποίηση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών που θα μας διευκολύνουν και στην αξιοποίηση τους κοινωνικά και αναπτυξιακά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μας για αυτό το αποτέλεσμα, και τις επόμενες ημέρες, οι Οδηγοί Ηλεκτροκίνησης και Κυκλικής Οικονομίας θα στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, πολιτών και ανθρώπων της αγοράς».