Ακαρνανικά Νέα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR (CPMRBBSC) στις 10 Ιουνίου 2022 δια ζώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αλλά και με διαδικτυακή συμμετοχή, στο πλαίσιο του 10ου Regional Growth Conference 2022. Στην ολομέλεια εγκρίθηκαν επίσημα τα πρακτικά της τελευταίας ολομέλειας, συζητήθηκαν οικονομικά θέματα, οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, έγινε ενημέρωση του Σχεδίου Δράσης με τα μέλη ενώ συζητήθηκαν οι προσεχείς συναντήσεις και εκδηλώσεις του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Eπιχειρηματικότητας Έρευνας &Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, υποδέχθηκε την Επιτροπή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τονίζοντας: «Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο πλαίσιο του 10th RGC την Eπιτροπή Βαλκανικής και Ευξείνου Πόντου της CPMR στην Πάτρα. Οι εκπρόσωποι της περιφέρειας Tulcea της Ρουμανίας μετέφεραν τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Horia Teodorescu στον Νεκτάριο Φαρμάκη με την ευχή της στενότερης συνεργασίας. Η περιφέρεια Tulcea έχει πολλά κοινά σημεία με την ΠΔΕ καθότι βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, είναι τουριστική, αγροτική και διαθέτει ένα περιβαλλοντικό οικοσύστημα με ιδιαίτερη βαρύτητα στο υγρό στοιχείο. Κοινές δράσεις και κοινά προγράμματα εξελίσσονται και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον δραστήριο συνάδελφο Κων/νο Καποδίστρια ενώ  έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε και να οργανώσουμε. Η ενσωμάτωση στην εν λόγω Επιτροπή κι άλλων Περιφερειών στα βαλκανικά κράτη είναι σίγουρα ένας δύσκολο στόχος αλλά όχι αδύνατος».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, επίσης, οι εξής: Mihai Huleni, Αντιπεριφερειάρχης Τούλτσεας εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής και Περιφερειάρχης της Tulcea, Horia Teodorescu, ο Petre Badea, Περιφερειακός Σύμβουλος της Tulcea, από τη Γεωργία: Samegrelo – Zemos Vaneti, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ajara, από την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων: Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Το συντονισμό είχε αναλάβει ο Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής.

Στο τέλος έγινε ανταλλαγή εθιμοτυπικών δώρων της ΠΔΕ με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Tulcea της Ρουμανίας.