Ακαρνανικά Νέα

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, ορισμός Επιτροπής καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία Αθλητικού κέντρου Παλαίρου Εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ.

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης ,ορισμός Επιτροπής καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή υπηρεσίας συμβούλου:«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας ».

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης , ορισμός Επιτροπής καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ.”

Περί απευθείας ανάθεση του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Έγκριση ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση- τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΒΙΟΚΑ Βόνιτσας.

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ».

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ».

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου».

Έγκριση όρων Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας και ορισμός Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 827.000€.

Λήψη απόφασης περί του εξωδίκου της ΔΕΔΔΗΕ προς το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας .

Νομιμοποίηση του έμμισθου Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.