Ακαρνανικά Νέα

Με ικανοποιητική συμμετοχή ανταποκρίθηκαν τα παιδιά ηλικίας 10-14 ετών στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών, με τίτλο «Τα παιδιά σε ρόλο Διασώστη» που πραγματοποίησε,  8- 16 Μαΐου 2021, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον  εκπαιδευτικό οργανισμό  Reinvent Education.

Μέσα από σύγχρονες, καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, παιδιά από όλους τους νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνώρισαν τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και δημιούργησαν πλάνα δράσης Πρώτων Βοηθειών στο εικονικό περιβάλλον του «Minecraft, Educational Edition» της Microsoft, αναπτύσσοντας παράλληλα της τεχνολογικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά ανέφεραν ότι νιώθουν περισσότερο έτοιμα να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση καθώς τώρα γνωρίζουν πως πρέπει να συμπεριφερθούν, αποτελώντας παράλληλα θετικό παράδειγμα τόσο την οικογένεια τους όσο και για άλλα παιδιά.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα Υγείας Χαράλαμπος Μπονάνος, διασώστης και ο ίδιος, ενθάρρυνε τα παιδιά να γίνουν διασώστες, σημειώνοντας ότι «οι γνώσεις πρώτων βοηθειών αποτελούν  χρήσιμο  εργαλείο  για τους πολίτες του μέλλοντος καθώς και μια σημαντική υπηρεσία στο συνάνθρωπο».