Ακαρνανικά Νέα

Με σημαντικά θέματα, συνεδρίασε την Τετάρτη, 21 Ιουλίου2021, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Τη συνεδρίαση – η οποία διεξήχθη χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των παρατάξεων «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο», «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» και «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» – απασχόλησε η γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην περιοχή του Ξηρομέρου, ισχύος 33 MW, όπου έγινε ομόφωνα αποδεκτή, η αρνητική εισήγηση του κ. Δημητρογιάννη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. «Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζουμε τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ωστόσο θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει αναθεώρηση του Χωροταξικού για τις Α.Π.Ε., όπως έχουμε ζητήσει και κατά το παρελθόν. Ιδίως για τα αιολικά έργα, αυτό καθίσταται ακόμα πιο επιτακτικό, καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ο σεβασμός για τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, το φυσικό περιβάλλον, τα πολιτιστικά μνημεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπό αυτές τις παραμέτρους οφείλουμε να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά βάσει και του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου που μας δίνει συγκεκριμένες δυνατότητες» ανέφερε ο κ. Δημητρογιάννης, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του για την απουσία των περισσοτέρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη της χώρας με δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και   υποδομών,   για   τον   μετριασμό   και   αντιμετώπιση   της   κλιματικής   αλλαγής   καθώς   και   την   πρόληψη   των επιπτώσεων   από   φυσικές   καταστροφές   με   την   ανάπτυξη   και   τον   εκσυγχρονισμό   αντιπλημμυρικών   έργων, φραγμάτων, εγγειοβελτιωτικών έργων, αποχετευτικών και υδρευτικών και άλλων δημοσίων υποδομών.

Επιπλέον προσανατολίζεται στις εξής κατευθύνσεις:

 • Αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και ανάδειξη της χώρας σε κόμβο μεταφορών.
 • Ενίσχυση δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης.
 • Αντιμετώπιση   και   περιορισμό   του   φαινομένου   της   κλιματικής   αλλαγής   και   προστασία   του   φυσικού   και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές.
 • Υλοποίηση του Ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις συνεργαζόμενες οντότητες και τις άλλες μονάδες διοίκησης.

Οι Τομείς των Παρεμβάσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ευθυγραμμίζονται με τους Στρατηγικούς Στόχους δηλαδή:

• την Ανάπτυξη Υποδομών,

• την Πράσινη Ανάπτυξη,

• την Κοινωνική Ανάπτυξη,

• την Έξυπνη Ανάπτυξη και

• την Υποστήριξη Προγραμμάτων.

Η Επιτροπή αφού γνωμοδότησε καταρχήν θετικά, ενέκρινε και την ενσωμάτωση συμπληρωματικών δράσεων για την Δυτική Ελλάδα ύστερα από εισήγηση του κ. Δημητρογιάννη, και συγκεκριμένα:

 • Δράσεις αντισεισμικής θωράκισης δημόσιων υποδομών
 • Έργα συγκράτησης υδάτων για πρόληψη πλημμυρών
 • Καταγραφή και Ψηφιακή αποτύπωση όλων των δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Έργα αναβάθμισης των ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ
 • Παρεμβάσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων
 • Υποστήριξη των Δήμων για υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, με στόχο την μετατροπή τους σε Πράσινες Πόλεις
 • Υποστήριξη των Δήμων στην αποκατάσταση Κοινόχρηστων Χώρων που σήμερα είναι βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση