Ακαρνανικά Νέα

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των Σχεδίων Αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, μετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση της Επιτροπής από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη και φορείς για την αποτίμηση αλλά και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης περιοχών που έχουν  πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, καθώς και το σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημητρογιάννης αφού παρέθεσε ενώπιον των βουλευτών  τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σε όλους  τους τομείς, περιέγραψε και τις άμεσες πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν από την Περιφέρεια τόσο στο έργο της πυρόσβεσης όσο και στο  σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών, όπως ενδεχόμενα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα. Παράλληλα, παρέθεσε τις ενέργειες που έχουν γίνει έως τώρα για την αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε  και τους στόχους της Π.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, με κυριότερους την ανάπτυξη ανθεκτικών μηχανισμών που θα ενισχύουν την επιτήρηση της Περιφέρειας, θα αναβαθμίζουν τις διοικητικές υπηρεσίες και θα βελτιώνουν τις συντονιστικές και οργανωτικές ικανότητές της. Αυτά είναι που θα επιφέρουν τάχιστη απορρόφηση πόρων και  ένταξη δράσεων με σκοπό την πρόληψη και τη θωράκιση στην  αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Τέλος, ο κ. Δημητρογιάννης μεταξύ άλλων ανέφερε και τα σημαντικά πεπραγμένα της Περιφέρειας:

  • Την υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια στο πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ για την Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα.
  • Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Μάρτιο του 2021, μεταξύ Π.Δ.Ε., Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, για το σχεδιασμό και εφαρμογή μια νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αρχαία Ολυμπία, με στόχο την καλύτερη προστασία και προώθηση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματός της.
  • Τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εφαρμογή πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
  • Την εξειδίκευση και την δημιουργία Τοπικών Σχεδίων για την Κλιματική Αλλαγή σε κάθε Δήμο της Δυτικής Ελλάδας.
  • Την συγκέντρωση όλων των περιβαλλοντικών δεδομένων και των προβλέψεων για τα επόμενα έτη.
  • Την ιεράρχηση των δράσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.
  • Την έναρξη της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, και το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και καθοδήγησης σε προσαρμογή των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων  Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Εύβοιας  Σταύρος Μπένος,  εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων και Κοινωφελών Ιδρυμάτων, όπως και επιστήμονες περιβαλλοντικών επιστημών και φυσικών καταστροφών.