Ακαρνανικά Νέα

AΓAΠHTOI ΣYMΠOΛITEΣ ,

HPΘE H ΣEIPA MOY NA ANAKOINΩΣΩ THN YΠOΨHΦIOTHTA MOY ME TON ΣYNΔEΣMO TOY ΓEΩPΓIOY ΘEOΔΩPOY AΠOΣTOΛAKH ”ΔYNAMH ΠOΛITΩN” .

H AΠOΦAΣH MOY ΠPOHΛΘE META AΠO ΣYNEIΔHTOΠOIHMENH ΣKEΨH KAI EXONTAΣ ΓNΩΣH TA ΠPOBΛHMATA KAI TIΣ ANAΓKEΣ TOY TOΠOY MAΣ . ANHKΩ ΣTHN NEOΛAIA ΠOY ΘEΛEI NA EΠENΔYΣEI, ΠPOΩΘHΣEI KAI NA BOHΘHΣEI THN ΠEPIOXH NA ANAΠTYXΘEI ME TON KAΛYTEPO ΔYNATO TPOΠO ΣE OΛOYΣ TOYΣ TOMEIΣ .

H ΔEKAETHΣ EMΠEIPIA MOY ΣTON TOYPIΣMO ME KATATAΣΣEI IKANO NA EXΩ ΛOΓO KAI AΠOΨH ΣTHN ANABAΘMIΣH TOY , KAΘΩΣ O TOΠOΣ MAΣ EINAI ENA ΔIAMANTI ΓIA TON KAΘE TOYPIΣTA ΠOY TON EΠIΣKEΠTETAI .

OPAMATIZOMAI KI ΓΩ -OΠΩΣ KI EΣEIΣ- THN KAΛYTEPH ΠOIOTHTA ZΩHΣ ΓIA EMAΣ KAI TA ΠAIΔIA MAΣ KAI MΠOPOYME NA TA KATAΦEPOYME . H NEOΛAIA EXEI ΦΩNH KAI ΔYNAMH KI EΓΩ EIMAI EΔΩ ΓIA NA THN EKΠPOΣΩΠHΣΩ ME TON KAΛYTEPO ΔYNATO TPOΠO .

ΣYΣΣΩMH H NEA ΓENIA OΦEIΛEI NA EXEI ΘEΣH ΣTHN TOΠIKH KOINΩNIA KAI H ΔHMOTIKH APXH NA AΦOYΓKPAZETAI KAI NA ΣEBETAI TA AITHMATA MAΣ , ΓIA NA XAPAXΘEI H EΠOMENH MEPA ME AΞIOΠPEΠEIA .


ZHTAΩ ΛOIΠON , EXONTAΣ AΠOΛYTO AIΣΘHMA EYΘYNHΣ , ΨHΦO EMΠIΣTOΣYNHΣ !