Ακαρνανικά Νέα

Το πρώτο διαδικτυακό Εργαστήριο (1st Workshop) του έργου «Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής» πραγματοποιήθηκε  Την Τρίτη  6 Ιουλίου και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για τη δράση AGRO SE VI , που εντάσσεται  στο πλαίσιο του προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τις εργασίες του εργαστήριου που οργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως επικεφαλής εταίρος άνοιξε με χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας & Καινοτομίας  Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος επεσήμανε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κοινωνική Οικονομία στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και ειδικότερα στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση συλλογικών μορφών συνεργασίας, στη δημιουργία τοπικού εισοδήματος και στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών που ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τον ιδιωτικό τομέα. «Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχει τη θέληση και τον τρόπο να κινητοποιήσει και να ενισχύσει  τις κοινωνικές επιχειρήσεις  της περιοχής προς όφελος των ιδίων αλλά και του κοινωνικού συνόλου» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαΐμης και παρέπεμψε στην ενεργή πρόσκληση Προκήρυξης Υποβολής Προτάσεων που έχει ανοίξει για τις κοινωνικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ακολούθησε χαιρετισμός των εκπροσώπων του υπόλοιπου εταιρικού σχήματος και συγκεκριμένα αποτελούμενο από:

  • από την Beatriz Garcia εκ μέρους της Περιφέρειας Burgos στην Ισπανία (Provincial Government of Burgos)
  • από την Sanna Salomaa εκ μέρους του συμβουλίου της περιφέρειας Oulou Φινλανδίας (Council of Oulοu Region)

Στη συνέχεια και μετά από την επισκόπηση του έργου και των δραστηριοτήτων AGRO SE-VI από τον project manager του έργου, Σπύρο Παπασπύρου, ακολούθησε η παρουσίαση καλών πρακτικών κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των γεωγραφικών περιοχών των μελών του εταιρικού, σχήματος καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη μελέτη της συγκριτικής τους αξιολόγησης τους.

Κατά την πρώτη μέρα συζητήθηκε ο τρόπος καθορισμού του πλαισίου και των προκλήσεων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν με παρουσιάσεις τους, οι:

  • Alessandro Rancati, αναλυτής πολιτικής του New European Bauhaus, ο οποίος αναφέρθηκε στη πρότυπη μεθοδολογία του Social Canvas για την προσέγγιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Martina Fraioli  και Daniela Kretz, αναλύτριες του ευρωπαϊκού πιλοτικού έργου European Entrepreneurial Region (EER) Bauhaus που αναφέρθηκαν στα συμπεράσματα του έργου όσο αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις
  • Αλεξόπουλος Γιώργος, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις συνεταιριστικές και κοινωνικές επιχειρήσεις (Euricse) και Διδάσκοντα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας που αναφέρθηκε στις προκλήσεις και προοπτικές  στον αγροδιατροφικό κλάδο και τις αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Όλα τα επιμέρους συμπεράσματα συζητήθηκαν στην τελευταία ενότητα που επικεντρώθηκε στην μεταφορά της τεχνογνωσίας σχετικά με τις ορθές πρακτικές και τις εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας. Την συζήτηση συντόνισε η Λένα Τσιπούρη, ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ εκτός των εισηγητών συμμετείχε και η  επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτα Βάθη – Σαράβα.

Η δεύτερη μέρα των εργασιών ήταν αφιερωμένη στις παρεμβάσεις των κοινωνικών επιχειρηματιών της ΠΔΕ. Συγκεκριμένα συμμετείχαν με παρουσιάσεις:

  • Η Αλεξάνδρα Μακρυγέωργου, ιδρύτρια της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ«Liofyllo»
  • Ο  Πανταζής Πανταζόπουλος, εκπροσωπώντας την «ΑΚΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»
  • Ο Γεώργιος Μητακόπουλος, εκπροσωπώντας την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τις παρουσιάσεις των επιχειρηματιών ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνική επιχειρηματικότητα στον τομέα της αγροδιατροφής στις περιοχές του εταιρικού σχήματος.

Τέλος, το στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Άρης Μαμασιούλας παρουσίασε την ανοικτή πρόκληση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Τέλος,  οΔιευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Χρήστος Τζομάκας, έκλεισε το κύκλο των παρεμβάσεων με την παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO που υλοποίησε το ΠΤΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREGBALKAN – MEDITERANNEAN.

Μεταξύ άλλων συμμετείχαν επίσης εργασίες ο  Γιώργος Ρόμπολας από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και ο  Παναγιώτης Βαφείδης από το Επιμελητήριο Αχαΐας.